Nagelmackers Institutional - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek met verschillende compartimenten naar Belgisch recht - Instelling voor collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel - RPR Brussel 0448.486.527

De raad van bestuur heeft beslist om het mechanisme van swing pricing voor alle compartimenten ook na de tijdelijke regeling, die liep tot 31 juli 2020, verder te zetten en dit met ingang van 16 oktober 2020. 

Het doel van swing pricing is om bestaande beleggers te beschermen tegen de verwatering van waarde die wordt veroorzaakt door de kosten die het gevolg zijn van in- en uittredingen. Dit mechanisme zorgt ervoor dat deze handelskosten worden betaald door de aandeelhouders die ze veroorzaken en niet door de overige aandeelhouders. De swingpricingbescherming treedt alleen in werking wanneer het verschil tussen in- en uittredingen een bepaalde drempel overschrijdt (de swingdrempel). Zodra de swingpricingbescherming in werking treedt, wordt de NIW per aandeel naar boven (bij netto-intredingen) of naar beneden (bij netto-uittredingen) bijgesteld.  De aanpassing van de NIW in basispunten (de swing factor) wordt bepaald op basis van een schatting van alle kosten die gemaakt zullen worden voor de verhandeling van de activa ingevolge de netto aandeelhoudersactiviteit. De maximale swing factor zal nooit meer bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel.  

De aandeelhouders worden tevens geïnformeerd van de volgende aanpassingen aan de kostenstructuur van alle compartimenten:

De vergoeding van de administratieve agent wordt als gevolg van het swing pricing mechanisme verhoogd met 3.500 eur per jaar per compartiment;

De vergoeding van de effectieve leiding wordt verhoogd met 2.800 eur per jaar per compartiment jaarlijks geïndexeerd.

Aandeelhouders die niet instemmen met deze kostenwijzigingen hebben de mogelijkheid om zonder kosten (behoudens eventuele taksen) uit te treden gedurende een termijn van minstens één maand die aanvangt op het moment van deze aankondiging.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de Vennootschap en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor distributie of op de volgende website: www.nagelmackers.be.

Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de volgende website: www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”. 

 De Raad van Bestuur