Nagelmackers Institutional - Bericht van dividendbetaling

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht - ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel - R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0448.486.527

De aandeelhouders van het compartiment NAGELMACKERS INSTITUTIONAL EUROPEAN EQUITY LARGE CAP van NAGELMACKERS INSTITUTIONAL, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden ervan in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 25 maart 2020 de betaalbaarstelling, vanaf 31 maart 2020, van het volgende dividend welk toekomt aan de aandelen voor de klasse R (BE6309126520) heeft goedgekeurd.

Coupon

Valuta

Bruto dividend per aandeel1

Cum Coupon

Ex date

Datum van berekening

Datum van betaling

1

EUR

2,65

24-03-2020

25-03-2020

26-03-2020

31-03-2020

1 Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de Vennootschap en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor de distributie of op de volgende website: http://www.nagelmackers.be

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de volgende website: www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”.

Het dividend is betaalbaar door de financiële dienst, CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.