NAGELMACKERS INSTITUTIONAL - BERICHT VAN DIVIDENDBETALING

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht - ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel - R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0448.486.527

De aandeelhouders van het compartiment NAGELMACKERS INSTITUTIONAL EUROPEAN EQUITY LARGE CAP van NAGELMACKERS INSTITUTIONAL, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden ervan in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 23 maart 2022 de betaalbaarstelling, vanaf 31 maart 2022, van de volgende dividend heeft goedgekeurd.

ISIN

Coupon

Valuta

Bruto dividend per aandeel1

Cum Coupon

Ex date

Datum van betaling

BE6309126520

2

EUR

7,64

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

BE6309127536

1

EUR

72,53

23-03-2022

24-03-2022

31-03-2022

1 Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de vennootschap en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor de distributie of op de volgende website: http://www.nagelmackers.be. 

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de volgende website: www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”.

Het dividend is betaalbaar door de financiële dienst, CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel.

De raad van bestuur.