NV IMMO GENK-ZUID - Gereglementeerde informatie - KB 14 november 2007 - 22/02/2021

Havenlaan 2 , 1080 Brussel - RPR nr. 0464 358 497 - Vastgoedcertificaten - “Genk Logistics” - (Isin-code: BE0003740546)

Coupon nr. 23 is vanaf 26/02/2021 betaalbaar ad bruto EUR 11,9658. De totaliteit van deze coupon omvat enkel een terugbetaling van kapitaal, er worden geen intresten uitgekeerd en bruto is dus gelijk aan netto.  Verder gelden de volgende data: ex date : 24/02/2021, record date: 25/02/2021 en payment date: 26/02/2021.

Verder wenst Immo Genk-Zuid NV hierbij haar certificaathouders te informeren dat de vastgoedexpert de Crombrugghe & Partners aan het onderliggend onroerend goed van het vastgoedcertificaat met waardepeildatum 30/11/2020 een waarde vrij op naam van EUR 19.255.000 heeft toegekend. De evaluatie is afkomstig van een expertisebureau goed gekend in de markt, maar verbindt de uitgevende vennootschap tot niets.

De fysieke informatievergadering voor certificaathouders die normaal zou plaatsvinden op woensdag 19 mei 2021 om 9u wordt vanwege de maatregelen in het kader van het COVID 19 virus vervangen door een telefonische conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be . Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

Informatie met betrekking tot het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be.