NV IMMO GENK-ZUID - Gereglementeerde informatie

Havenlaan 2 , 1080 Brussel - RPR nr. 0464 358 497 - Vastgoedcertificaten - “Genk Logistics”

Gereglementeerde informatie

KB 14 november 2007 

Dit bericht bevat ‘voorwetenschap’, in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055

02/06/2021

Immo Genk-Zuid NV wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat er een Addendum 1 aan de huurovereenkomst met Eddie Stobart Logistics NV werd afgesloten met betrekking tot de partiële verdere huur van hal 5 in object 1. Tevens werd een Addendum 1 aan de huurovereenkomst met VAB Fleet Services NV afgesloten om een tijdelijke verdere onderverhuur door VAB Fleet Services NV van deze hal aan Eddie Stobart Logistics NV mogelijk te maken. 

Het Addendum 1 aan de huurovereenkomst met Eddie Stobart Logistics NV betreft de tijdelijke verhuur van 22.365 m² binnenruimte in hal 5 en de bijhorende buitenruimte gelegen Slingerweg 40 te Genk vanaf 01/06/2021 om van rechtswege te eindigen op 30/11/2021. De basishuurprijs van Addendum 1 bedraagt vanaf 01/06/2021 jaarlijks 785.274,12 EUR/jaar excl BTW, te verminderen met een commerciële korting van 10%. Voor de periode tussen 16/11/2021 en 30/11/2021 is bovendien geen huur verschuldigd maar blijven de gemeenschappelijke lasten en kosten wel ten laste van de huurder. Middels dit Addendum 1 wordt Eddie Stobart Logistics NV tevens ontheven van de verplichting om hal 5 weder in staat te stellen.

In het Addendum 1 aan de huurovereenkomst met VAB Fleet Services NV wordt bepaald dat de ingaande plaatsbeschrijving van hal 5, zoals opgemaakt bij de huurintrede van Eddie Stobart Logistics NV, zal worden aangenomen als ingaande plaatsbeschrijving van VAB Fleet Services voor hal 5. 

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op 
www.kbcrealestate.be.