NV IMMO GENK-ZUID - Vastgoedcertificaten "Genk Logistics"

Havenlaan 2 , 1080 Brussel - RPR nr. 0464 358 497

Gereglementeerde informatie

KB 14 november 2007
Dit bericht bevat ‘voorwetenschap’, in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055
16/12/2020

Advertentie

Immo Genk-Zuid NV wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat er een huurovereenkomst werd gesloten met VAB Fleetservices NV met betrekking tot de partiële huur van object 1. 

De huurovereenkomst betreft, in een eerste fase vanaf 16.12.2020 tot en met 31.05.2021: de verhuur van 12.791 m² buitenruimte, in een tweede fase vanaf 01.06.2021 tot en met 31.05.2027 de verhuur van 23.382 m² buitenruimte en  26.537 m² binnenruimte in hal 3 en hal 4 en, in een derde fase vanaf 01.12.2021 tem 31.05.2027, bijkomend aan het gehuurde in de tweede fase, een oppervlakte van 13.286 m² buitenruimte en 22.365 m² binnenruimle in hal 5 en dit op de site en in de magazijnen gelegen Slingerweg 40 te Genk. 

De basishuurprijs vanaf 16.12.2020 bedraagt jaarlijks 122.910 EUR/jaar excl BTW, vanaf 01.06.2021 jaarlijks 749.109 EUR/jaar excl BTW, vanaf 01.12.2022 jaarlijks 1.230.980 EUR/jaar excl BTW, vanaf 01.06.2022 jaarlijks 1.282.511 EUR/jaar excl BTW en vanaf 01.10.2022 bedraagt 1.413.390 EUR/jaar excl BTW.

De huur heeft een eerste vaste periode die voor de verschillende onderdelen stapsgewijs begint op de hierboven vermelde aanvangsdata tussen 16.12.2020 en 01.12.2021 om voor het geheel te eindigen op 31.05.2027. Na deze eerste periode wordt de huurovereenkomst stilzwijgend verlengd met periodes van telkens 3 jaar. De huurovereenkomst kan op het einde van de vaste duurtijd en op het einde van elke bijkomende periode worden opgezegd mits 9 maand vooropzeg. 

Immo Genk-Zuid NV zal een bijdrage van 25.000 EUR excl BTW leveren o.a. aan de werken voor de aanpassing van de omheining van de site. 

De overeenkomst werd afgesloten onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door het schepencollege van stad Genk van deze verhuring.

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op 
www.kbcrealestate.be.