NV IMMO GENK-ZUID - Vastgoedcertificaten “Genk Logistics”

Havenlaan 2 , 1080 Brussel - RPR nr. 0464 358 497

Gereglementeerde informatie

KB 14 november 2007

07/08/2021

Immo Genk-Zuid NV wenst haar certificaathouders te informeren dat ze onder diverse opschortende voorwaarden een overeenkomst heeft gesloten met betrekking tot de verkoop van object 1 en object 2, resterend deel van het onroerend goed onderliggend aan het vastgoedcertificaat “Genk Logistics”.

Object 1 en 2 worden verkocht aan Romeo Property 1 BV, voor een bedrag van 32.000.000 euro vrij op naam (kosten voor de verkoper).

Bij vervulling van de opschortende voorwaarden, zal de authentieke akte worden verleden vóór einde december 2021.

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op 
www.kbcrealestate.be