NV Immo Genk-Zuid

Havenlaan 2 , 1080 Brussel - RPR nr. 0464 358 497 - Vastgoedcertificaten

“Genk Logistics”

Gereglementeerde informatie

KB 14 november 2007

Dit bericht bevat ‘voorwetenschap’, in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055

Immo Genk-Zuid NV wenst hierbij haar certificaathouders te informeren dat een nieuwe huurovereenkomst werd gesloten met Impermo NV met betrekking tot een gedeelte van hal 1 in object 1. 

Impermo NV huurt beuk 1 in hal 1 met een oppervlakte van ± 5.200 m² opslagruimte vanaf 1 september 2020 voor een duurtijd van 2 jaar en
9 maanden om te eindigen op 31 mei 2023. Impermo heeft een opzegmogelijkheid op 28 februari 2022 mits een vooropzeg van 3 maanden en de betaling van een opzegvergoeding van 90.000 euro. De jaarhuur bedraagt
138.968,10 euro excl. BTW. De kost van de opsplitsing van hal1 wordt geraamd op 100.500 euro excl. BTW.  

Informatie met betrekking tot het certificaat vindt men ook terug op www.kbcrealestate.be.