NV IMMOLEASE-TRUST - Deelbewijzen in de vastgoedbelegging "Weyveld-Nossegem" (gedematerialiseerd)

Havenlaan 2 - 1080 Brussel - RPR 0406 403 076

(ISIN code: BE0107958945)

17/12/2022

Vanaf 22/12/2022 wordt een bedrag van bruto EUR 1.084,2671 betaalbaar gesteld van de coupon over het boekjaar 1/10/2021-30/09/2022 van het certificaat Weyveld-Nossegem. Na de uitbetalingskosten van EUR 26,3461 bedraagt het beschikbare brutobedrag  EUR 1.057,9210. Na inhouding van de roerende voorheffing ad EUR 317,3763 bedraagt de netto coupon EUR 740,5447. 

Verder gelden de volgende data: ex date: 20/12/2022, record date: 21/12/2022 en payment date: 22/12/2022. 

Het expertisebureau Cushman & Wakefield heeft op datum 30/09/2022 aan het onroerend goed een waarde van 38.110.000 EUR (kosten koper) toegekend. Op basis van deze vastgoedwaarde bedraagt de totale intrinsieke netto-waarde van het certificaat op dezelfde datum 25.617.923 EUR (na couponuitkering en rekening houdend met de verschuldigde RV bij uitkering) of 11.971 EUR / per certificaat. Deze ramingen zijn gebaseerd op vandaag beschikbare informatie en verbinden de emittent tot niets.

Informatie m.b.t. het certificaat in beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be .