NV IMMOLEASE-TRUST - Deelbewijzen in de vastgoedbelegging "Weyveld-Nossegem" (gedematerialiseerden)

Havenlaan 2 - 1080 Brussel RPR 0406 403 076

Deelbewijzen in de vastgoedbelegging

“Weyveld-Nossegem” (gedematerialiseerden)

(isin code: BE0107958945)

4/12/2020

Vanaf 11 december 2020 wordt een bedrag van bruto EUR 994,2421 betaalbaar gesteld van coupon over het boekjaar 1/10/2019-30/09/2020 van het certificaat Weyveld-Nossegem. Na de uitbetalingskosten van EUR 22,8818 bedraagt het beschikbare brutobedrag  EUR 971,3603. Na inhouding van de roerende voorheffing ad EUR 291,4081 bedraagt de netto coupon EUR 679,9522. 

Verder gelden de volgende data: ex date: 9/12/2020, record date: 10/12/2020 en payment date: 11/12/2020. De houders van deelbewijzen in de vastgoedbelegging kunnen een exemplaar bekomen van de “Staat van Ontvangsten en Uitgaven” samen met het rapport van de beheercontroleur, bij NV Almafin Real Estate, BVG, Havenlaan 2, 1080 Brussel op aanvraag via het email adres kbc.re.finance@kbc.be