NV IMMOLEASE-TRUST - Vastgoedcertificaten “Diegem Kennedy”

Havenlaan 2 - 1080 Brussel - RPR 0406 403 076

Vastgoedcertificaten “Diegem Kennedy”
(isin-code : BE0003698124)

Gereglementeerde informatie
KB 14 november 2007

Dit bericht bevat ‘voorwetenschap’, in de zin van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1055

23/05/2023

De Raad van Bestuur van de NV IMMOLEASE-TRUST, emittent van het vastgoedcertificaat “Diegem-Kennedy”, wenst de certificaathouders te informeren van haar beslissing om de investeerdersmarkt af te toetsen met het oog op een eventuele verkoop van het onroerend goed gelegen te De Kleetlaan 1 te B-1831 Diegem en eigendom van de NV Almafin Real Estate.

De bevraging werd toevertrouwd aan een makelaar, gekend in de markt.

Informatie m.b.t. het certificaat is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be .