Oproeping van de schuldeisers (artikel 79 van de Faillissementswet)

Adminco

N.v. CLOISALL, Ruysbroeckrijweg 81-85 te 1090 Brussel, ondernemingsnummer 0402.030.257 failliet verklaard bij vonnis van de Rechtbank van Koophandel te Brussel van 8 mei 1981. 

De schuldeisers die een schuldvordering ingediend hebben in het passief van bovenvermeld faillissement worden opgeroepen op de Algemene vergadering van dinsdag 17 november 2020 in de gehoorzaal van de Franstalige Rechtbank van Koophandel te Brussel (Zaal E), Waterloolaan 70 te 1000 Brussel, teneinde de rekeningen van het faillissement te bespreken.

De vereenvoudigde rekeningen zijn als volgt:

Activa : 1.894.703,13 €

Kosten allerhande, BTW inbegrepen : 190.532,25 €

Erelonen conform taxatie: 126.504,89 € Bevoorrechte schuldeisers : 1.577.666,29 €

Residueel en definitief dividend te verdelen tussen de gewone schuldeisers : 0,00 %

De curator, Maïa GUTMANN le PAIGE