Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment Optimum Fund CSOB Svet A Pivni Premie 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 maart 2020 van rechtswege werd ontbonden en vereffend.  

Wat het compartiment Optimum Fund CSOB Airbag Jumper Plus 1 betreft, heeft de Raad van Bestuur vastgesteld dat de observatiewaarde niet kleiner is dan 95% de startwaarde, zoals bepaald in het prospectus. Als gevolg hiervan heeft de Raad van Bestuur beslist het compartiment te beëindigen op de vervroegde uitoefendag 31 maart 2020. 

Het compartiment CSOB Svet A Pivni Premie 1 streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs en anderzijds een mogelijke meerwaarde op basis van de eventuele stijging van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben (korf 1) en een korf van 10 aandelen van bedrijven die actief zijn in de brouw- en drankensector (korf 2). Op de vervaldag wordt 70% van een eventuele stijging van korf 1 berekend boven op 90% van de initiële inschrijvingsprijs. Eventuele negatieve evoluties van korf 1 worden niet in rekening gebracht. Bij een eventueel waardeverlies van korf 1 zal 90% van de initiële inschrijvingsprijs worden terugbetaald op de vervaldag. Als de tussentijdse observatiewaarde van korf 2 gelijk was aan of hoger was dan de startwaarde, wordt 10% van de initiële inschrijvingsprijs ook betaald op de vervaldag. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 9 mei 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 11,27 CZK. Het actuarieel rendement is 2,0489% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment CSOB Airbag Jumper Plus 1 streefde volgende beleggingsdoelstelling na: een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50®-index. De structuur houdt in dat de structuur vroegtijdig wordt stopgezet zodra de observatiewaarde niet kleiner is dan 95% van de startwaarde. Bij dergelijke vroegtijdige stopzetting wordt een vaste meerwaarde van 7,50% (7,01% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen) uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs.

De startdatum van het compartiment was 8 maart 2019 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2020) werd vastgesteld op 10,75 CZK. Het actuarieel rendement is 7,0263% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 april 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund