Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat voor de compartimenten Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 10 en Optimum Fund CSOB Airbag Jumper EUR 16 de observatiewaarde niet kleiner is dan de startwaarde, zoals bepaald in het prospectus. Als gevolg hiervan heeft de Raad van Bestuur beslist de compartimenten te beëindigen op de vervroegde uitoefendag 31 maart 2021. 

Het compartiment CSOB Airbag Jumper EUR 10 streefde volgende beleggingsdoelstelling na: een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van de EURO STOXX 50®-index. De structuur houdt in dat deze vroegtijdig wordt stopgezet zodra de observatiewaarde niet kleiner is dan de startwaarde. Bij dergelijke vroegtijdige stopzetting wordt een vaste meerwaarde van 6% vermenigvuldigd met het aantal voorbije observatiemomenten (5,64% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen) uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs.

De startdatum van het compartiment was 8 maart 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2021) werd vastgesteld op 12,41 EUR. Het actuarieel rendement is 5,4580% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment CSOB Airbag Jumper EUR 16 streefde volgende beleggingsdoelstelling na: een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van de STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS. 

De structuur houdt in dat deze vroegtijdig wordt stopgezet zodra de observatiewaarde niet kleiner is dan de startwaarde. Bij dergelijke vroegtijdige stopzetting wordt een vaste meerwaarde van 6% (5,86% actuarieel rendement, vóór kosten en taksen) uitgekeerd bovenop de initiële inschrijvingsprijs.

De startdatum van het compartiment was 23 maart 2020 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 maart 2021) werd vastgesteld op 10,60 EUR. Het actuarieel rendement is 5,8717% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 1 april 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund