Optimum Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0882.423.054 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Optimum Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2 en Optimum Fund CSOB Private Banking Delta Headstart 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 april 2021 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.  

Het compartiment Optimum Fund CSOB Globalnich Prilezitosti USD 2  streefde volgende doelstelling na: enerzijds de terugbetaling van 100% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de eventuele stijging van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die door een hoge beurskapitalisatie worden gekenmerkt en worden gekozen uit een wereldwijd universum. 100% van de eventuele evolutie van de korf van 30 aandelen (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), wordt op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 80% (actuarieel rendement: 10.46% vóór kosten en taksen). Negatieve evoluties van de korf worden niet in rekening gebracht.

De startdatum van het compartiment was 5 juni 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 10,420 USD. Het actuarieel rendement is 0,6994% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment CSOB Private Banking Delta Headstart 1 streefde volgende beleggingsdoelstelling na: een mogelijke meerwaarde leveren afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. 100% van de evolutie van de korf van 30 aandelen (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), wordt op de Vervaldag verrekend op 108% van de initiële inschrijvingsprijs. Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 5 juni 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 10 CZK. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 11,220 CZK. Het actuarieel rendement is 1,9692% vóór kosten en belastingen.

De aandeelhouders kunnen vanaf 3 mei 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Optimum Fund