OVERDRACHT VAN ONDERNEMING

SCRL COPROSAIN, 7800 ATH, chemin des Peupliers 24, BCE nummer 0427.972.017

Bij vonnis van 22 juni 2022 heeft de ondernemingsrechtbank van Henegouwen, afdeling Doornik, de overdracht onder gerechtelijk gezag toegestaan van de activiteiten van SCRL COPROSAIN, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 7800 ATH, chemin des Peupliers 24, ingeschreven bij de BCE onder nummer 0427.972.017.

Dit bedrijf is voornamelijk gespecialiseerd in de afzet van gezonde en lokale producten in een eigen netwerk van winkels en op diverse markten, producten van meewerkende boeren in de vleessector en van lokale producenten. Zij verkoopt haar producten ook aan detailhandelaars en e-commercesites die gespecialiseerd zijn in lokale producten. Het beschikt ook over een vleesverwerkingsatelier - uitsnijden, vleeswaren en vacuümverpakken - voor winkels, markten en wederverkopers.

Eenieder die belangstelling heeft voor de overname van deze vennootschap of een van haar takken van bedrijvigheid wordt verzocht contact op te nemen met de wettelijke vertegenwoordiger, de heer Olivier A. MERCIER, advocaat te 7700 Mouscron, rue des villas 6 (e-mail: o.mercier@edpnet.be ).

Elk overnamebod moet uiterlijk op 22.08.2022 om middernacht worden ingediend.