Perspective - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht – ICBE RPR Brussel 0559.798.678 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat het prospectus en de essentiële beleggersinformatie van het compartiment Buyback 100 Timing USD 5 (het “Compartiment”) van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) op 23 maart 2020 zal worden aangepast.

De initiële inschrijvingsperiode van het Compartiment zal eindigen op
24 Maart 2020 om 6u (in plaats van op 6 april 2020). 

Het aangepaste Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Perspective