Perspective - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0559.798.678 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van Perspective (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat de compartimenten Perspective European Exporters 90 Smart Start USD 2, Perspective Germany 90 Smart Start USD 2, Perspective Global Stocks 90 3, Perspective MY.Fund Universal Selection Airbag USD May 2021, Perspective Solid Companies 90 Timing USD 3, Perspective US Growth 90 USD 1 en Perspective World 90 Short Term 1 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 30 april 2021 van rechtswege werden ontbonden en vereffend.

Het compartiment European Exporters 90 Smart Start USD 2 streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van Europese exportbedrijven die een deel van hun omzet realiseren buiten Europa. Indien de korf van 30 aandelen van Europese exportbedrijven die een deel van hun omzet realiseren buiten Europa gestegen is ten opzichte van zijn Minimale Startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 75% (actuarieel rendement: 10.57% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen van Europese exportbedrijven die een deel van hun omzet realiseren buiten Europa gedaald is ten opzichte van zijn Minimale Startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1.88% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 oktober 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 1.160,420 USD. Het actuarieel rendement is 2,7104% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Germany 90 Smart Start USD 2 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van

een korf van 30 aandelen van Duitse bedrijven waarvan verwacht wordt dat ze zullen profiteren van de verwachte economische groei in Duitsland. 100% van de evolutie van de korf van 30 aandelen (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door

Startwaarde), op de Vervaldag wordt verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 70% (actuarieel rendement: 9.14% vóór kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1.73% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 9 april 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 1.021,400 USD. Het actuarieel rendement is 0,3500% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment Global Stocks 90 3 streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. 100% van de evolutie van de korf van 30 aandelen (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), wordt op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 50% (actuarieel rendement: 6.91% vóór kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1.73% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 9 april 2015 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 979 EUR. Het actuarieel rendement is -0,3496% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment MY.Fund Universal Selection Airbag USD May 2021 streefde volgende beleggingsdoelstelling na: op de Vervaldag een mogelijke meerwaarde bieden in functie van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben.

● Indien de korf niet is gedaald (Eindwaarde >= Minimale Startwaarde), wordt 100% van de stijging van de korf (= (Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde) op de Vervaldag uitgekeerd bovenop 100% van de Initiële Inschrijvingsprijs

● Indien de korf is gedaald (Eindwaarde < Minimale Startwaarde), zijn er twee mogelijkheden: 

Scenario 1: Indien de Eindwaarde niet kleiner is dan 75% maar wel lager dan 100% van de Minimale Startwaarde wordt op Vervaldag 100% van de Initiële Inschrijvingsprijs terugbetaald.

Scenario 2: Indien de Eindwaarde van de korf lager noteert dan 75% van zijn Minimale Startwaarde (een daling van meer dan 25%), wordt 100% van de daling van de korf t.o.v. de Startwaarde in mindering gebracht van de Initiële Inschrijvingsprijs. Dit resultaat wordt verhoogd met 25% van de Initiële Inschrijvingsprijs.

Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 april 2016 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 1.033,700 USD. Het actuarieel rendement is 0,6568% vóór kosten en belastingen. 

Het compartiment Solid Companies 90 Timing USD 3 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van

een korf van 30 aandelen van bedrijven die omwille van hun lange bestaan aangetoond hebben om, volgens KBC Asset Management NV, om te kunnen gaan met veranderende marktomstandigheden. Indien de korf van 30 aandelen gestegen is ten opzichte van zijn Minimale Startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Minimale Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 80% (actuarieel rendement: 13.20% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen gedaald is ten opzichte van zijn Minimale Startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -2.20% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 5 augustus 2016 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 1.178,800 USD. Het actuarieel rendement is 3,5360% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment US Growth 90 USD 1 streefde twee doelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van bedrijven die wensen te profiteren van verwachte toekomstige maatregelen die zullen bijdragen aan de economische groei van de Verenigde Staten. Indien de korf van 30 aandelen van bedrijven die wensen te profiteren van verwachte toekomstige maatregelen die zullen bijdragen aan de economische groei van de Verenigde Staten gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 50% (actuarieel rendement: 10.48% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen van bedrijven die wensen te profiteren van verwachte toekomstige maatregelen die zullen bijdragen aan de economische groei van de Verenigde Staten gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -2.56% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 7 april 2017 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 USD. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 1.092,400 USD. Het actuarieel rendement is 2,1990% vóór kosten en belastingen.

Het compartiment World 90 Short Term 1 streeft twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingsprijs op de Vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben. Indien de korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben gestegen is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de stijging van de korf (=(Eindwaarde min Startwaarde) gedeeld door Startwaarde), op de Vervaldag verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale meerwaarde bedraagt 17% (actuarieel rendement: 6.29% vóór kosten en taksen). Indien de korf van 30 aandelen van kwaliteitsbedrijven die een hoge beurskapitalisatie hebben gedaald is ten opzichte van zijn startwaarde, wordt 100% van de daling van de korf verrekend op 100% van de initiële inschrijvingsprijs. De maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -4.02% vóór kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op de Vervaldag.

De startdatum van het compartiment was 5 oktober 2018 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 30 april 2021) werd vastgesteld op 945,400 EUR. Het actuarieel rendement is -2,1626% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 3 mei 2021 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Perspective