Plato Institutional Index Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0477.637.995 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2021 van Plato Institutional Index Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:-

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

Plato Institutional Index Fund

Emerging Markets Equities

4

10,5249

7,3674

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

Emerging Markets Equities - Discretionary Shares

4

19,0099

13,3069

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

European Equity

4

3,2034

2,2424

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

European Equity - Discretionary Shares

4

54,2392

37,9674

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

North American Equity

4

3,0522

2,1365

USD

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

North American Equity - Discretionary Shares

4

45,8934

32,1254

USD

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

Pacific Equity

4

455,0000

319,0000

JPY

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

Pacific Equity - Discretionary Shares

4

6.465,0000

4.525,0000

JPY

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

Plato Institutional Index Fund

World

4

6,2949

4,4064

EUR

31/03/2021

6/04/2021

9/04/2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft de compartimenten Emerging Markets Equities, European Equity en Pacific Equity. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands..

De Raad van Bestuur van Plato Institutional Index Fund