PRICOS PRICOS DEFENSIVE - Bericht aan de houders van rechten van deelneming

Openbare gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

1. BESLISSING BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING – WIJZIGING BEHEERREGLEMENT

Overeenkomstig de beslissing van de Buitengewone Algemene Vergaderingen van Pricos en Pricos Defensive van 3 juli 2023 zullen de beheerreglementen van deze gemeenschappelijke beleggingsfondsen op 6 juli 2023 worden aangepast in het kader van de naamswijziging van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen Pricos en Pricos Defensive naar respectievelijk Pricos Responsible Investing en Pricos Defensive Responsible Investing. 

Advertentie

2. WIJZIGINGEN AAN HET PROSPECTUS EN AAN ESSENTIËLE-INFORMATIEDOCUMENTEN

De Raad van Bestuur van de beheervennootschap van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen heeft beslist om op 6 juli 2023 het prospectus en het essentiële-informatiedocument van Pricos en Pricos Defensive aan te passen in het kader van de naamswijziging. 

Het aangepaste beheerreglement, prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verleent, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

Raad van Bestuur van de beheervennootschap van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen