PRIVATE INVEST - Dividend boekjaar 2020

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht - ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Havenlaan 86C b320 - 1000 Brussel - RPR Brussel 0473.173.819

De gewone algemene vergadering van Private Invest van 10 september 2020 heeft de betaling van het volgende dividend, vanaf 25 september 2020, goedgekeurd.

ISIN

Compartiment

Coupon

Devises

Date Cum

Ex Date

Bruto-dividend1

BE6201523220

STABILITY

6

EUR

14-09-2020

15-09-2020

0.50

 

1 De natuurlijke personen inwoners van België die de dividenden van distributieaandelen van de Bevek ontvangen door bemiddeling van een financiële instelling in België, zullen onderhevig zijn aan een roerende voorheffing van 30%. 

Paying Agent:

CACEIS Belgium NV

Havenlaan, 86C b320

1000 Brussel 

 

Financiële Dienstverlener:

Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel

Marnixlaan, 13-15

1000 Brussel 

 

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Nederlands en in het Frans, op de zetel van de vennootschap, bij de financiële dienstverlener Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel en zijn beschikbaar op de website www.deutschebank.be. 

Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde van de Bevek gepubliceerd wordt op de website van de Belgische Vereniging van Asset Managers: http://www.beama.be/nl.

De raad van bestuur