Robeco Afrika Fonds N.V. - Robeco Sustainable Global Stars Equities Fund N.V. - Rolinco N.V.

(de “Vennootschappen”; beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht)

Jaarverslag 2019

De directies maken hierbij bekend dat de jaarverslagen over 2019 van de Vennootschappen zijn verschenen en voor aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn ten kantore van de Vennootschappen (Weena 850, 3014 DA Rotterdam, Nederland) en beschikbaar zijn via www.robeco.be.

De prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen liggen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar in de Nederlandse en Engelse taal ten kantore van de Vennootschappen (Weena 850, 3014 DA Rotterdam), alsmede bij CACEIS Belgium N.V. (die de financiële dienst waarneemt, Havenlaan 86C Bus 320 te Brussel) en via www.robeco.be. De netto inventariswaarde wordt bekendgemaakt op de website van BEAMA (www.beama.be/niw). 

De directies

Rotterdam, 30 april 2020