Sivek - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0444.662.252 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2020 van Sivek (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

Sivek

Global High

26

5,9079

4,1355

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Sivek

Global Low

26

1,3064

0,9145

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Sivek

Global Medium

26

3,2194

2,2536

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Sivek

SRI Global Low

26

9,1315

6,3921

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Sivek

SRI Global Medium

26

16,9813

11,8869

EUR

31/03/2020

2/04/2020

7/04/2020

Centea Fund

Duo Coupon 16

4

EUR

2,95

2,2125

17/10/14

23/10/14

31/10/14

Centea Fund

Duo Coupon 17

4

26,50

19,875

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Centea Fund

Fix Upside Coupon 2

6

65

48,75

EUR

18/08/14

22/08/14

29/08/14

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

Voor de compartimenten SRI Global Low en SRI Global Medium zijn de coupons 1 – 25 zonder waarde.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden. 

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Sivek