Sivek - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0444.662.252 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 27 maart 2024 van Sivek (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:

Naam

Compartiment

Coupon nummer

Bruto bedrag

Netto Bedrag

Munt

Ex-dividend Date

Record Date

Payment Date

Sivek

Global
High

30

5,6329

3,9430

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Sivek

Global
Low

30

2,7669

1,9368

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Sivek

Global
 Medium

30

4,2828

2,9980

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Sivek

Global Low Responsible Investing

30

15,9472

11,1630

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

Sivek

Global Medium Responsible Investing

30

17,4642

12,2249

EUR

28/03/2024

03/04/2024

08/04/2024

 

Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.

De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt. 

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Sivek