UITKOOPBOD door FEDERALE Verzekering (" Bieder ")

Coöperatieve Vennootschap voor Verzekering tegen Ongevallen, Brand, Burgerlijke Aansprakelijkheid en Diverse Risico’s CV, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Stoofstraat 12, KBO 0403.257.506 (RPR Brussel, Franstalige afdeling)

dat betrekking heeft op alle aandelen die nog niet in bezit zijn van de Bieder, uitgegeven door

OPTIMCO,

Advertentie

naamloze vennootschap, waarvan de zetel gevestigd is te 2610 Antwerpen, Sneeuwbeslaan 14, KBO 0862.475.005 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen). 

Overeenkomstig artikel 7:8 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (" KB WVV "), heeft de Bieder besloten zijn oorspronkelijke bod te handhaven.

Kopieën van de verslagen bedoeld in de artikelen 7:4 en 7:5 KB WVV zijn kosteloos verkrijgbaar op de zetel van de Bieder, telefonisch op 0475 85 74 10 of via mail op het adres peter.vinck@federale.be. Deze verslagen werden niet gewijzigd.

De aanvaardingsperiode loopt van 25 mei 2024 tot en met 3 juni 2024.