Vastgoedcertificaat "BEAULIEULAAN" - ISIN-code BE0003661726

Gereglementeerde informatie – KB 14 november 2007 - 22/07/2022

Coupon nummer 31 (4de liquidatiecoupon) van de vastgoedcertificaten “Beaulieulaan” is vanaf  29/07/2022 betaalbaar ad bruto EURO 3,0457. Er is geen terugbetaling van kapitaal. Na inhouding van de roerende voorheffing ad EURO 0,9137 wordt er een nettobedrag van EURO 2,1320 per vastgoedcertificaat uitbetaald.

Verder gelden volgende data : ex date 27/07/2022; record date 28/07/2022 en payment date 29/07/2022.

De informatievergadering voor certificaathouders vindt plaats op woensdag 5/10/2022 om 11 uur via digitale conferentie. Aan de geïnteresseerde certificaathouder, die wenst deel te nemen, wordt gevraagd een bewijs van blokkering te bezorgen via email op het adres kbc.re.finance@kbc.be. Na ontvangst van het bewijs zullen de deelnemers de nodige informatie ontvangen voor hun deelname.

Informatie m.b.t. het certificaat  is beschikbaar op de website www.kbcrealestate.be