Vranken-Pommery Monopole - RESULTATEN VAN HET 1e HALFJAAR 2021

Groep Vranken-Pommery Monopole

De halfjaarresultaten 2021 van de Groep Vranken-Pommery Monopole tonen de soliditeit van haar strategische beslissingen aan.

Omzet, resultaat uit de gewone bedrijfsvoering en EBITDA zijn hoger dan in 2019.

De afbouw van de schuld van de Groep versnelt tot € 716 mln. (- € 26 mln.) 

Het eigen vermogen stijgt met € 5 mln. ten opzichte van H1 2020, tot € 371 mln. Dit versterkt de financiële structuur.

OMZET

RESULTAAT GEWONE BEDRIJFSVOERING

 

EBITDA

NETTO FINANCIËLE SCHULDENLAST *

€ 93,3 mln.

€ 6,7 mln.

 

€ 14,2 mln.

€ 716 mln.

+ 45%

+ 7%

+ € 5,5 mln.

+ € 3,8 mln.

vs. H1 2020

vs. H1 2019

+ € 5,7 mln.

+ € 4,4 mln.

- € 26 mln.

- € 38 mln.

 

De omzet neemt met 45% toe: + 68% in de export en + 16,5% in Frankrijk.

De Groep zet zijn inspanningen voort op de internationale markt, die 64% van de omzet vertegenwoordigt. De ontwikkeling zet sterk door voor de Champagnes van Vranken en Pommery & Greno, voor de Porto van Rozès en voor de Roséwijnen van Château La Gordonne in de Provence en Pink Flamingo in de Camargue.

De stijging van het marktaandeel die op het hoogtepunt van de crisis werd behaald, heeft zich in het eerste halfjaar voortgezet.

Voortzetting van de strategische routekaart

De groep heeft maatregelen genomen om de bedrijfskosten te rationaliseren en zet de volgende projecten voort.

Digitale omschakeling, door de inzet van efficiëntere hulpmiddelen.

Een wendbare organisatie van de teams, die transparantie, uitwisseling en initiatief bevordert.

Een resoluut resultaatgerichte aanpak.

Aanneming van de ‘raison d’être’

De Groep heeft de strategische beslissing genomen om een onderneming met een missie te worden: ‘Aanbieden van champagnes en wijnen van de hoogste kwaliteit die overal ter wereld worden geproduceerd, gecombineerd met de mobilisatie van het ecosysteem waarin de onderneming werkt (bedrijven van haar groep, medewerkers, partners, klanten, aandeelhouders) om het milieu en de biodiversiteit te beschermen, duurzame ontwikkeling na te streven en de eigenheid van de terroirs en de specificiteit en de kwaliteit van hun producten in stand te houden.‘

Vooruitzichten

De Groep handhaaft zijn voorzichtige groeidoelstelling voor de omzet voor 2021 op +7,5%.

De premiumisering van de merken en de gunstige verkoopvooruitzichten moeten leiden tot een stijging van de toegevoegde waarde. 

De inspanningen om de operationele efficiëntie te verbeteren zouden de werkingskosten van de Groep moeten stabiliseren.

De voortzetting van het schuldverminderingsplan van de Groep, met - € 38 mln. sinds 2019, zal een vermindering van de financiële kosten mogelijk maken.

De ondernomen acties zouden op middellange termijn moeten leiden tot een verbetering van de rentabiliteit van de groep Vranken-Pommery Monopole.

RESULTATEN VAN HET 1e HALFJAAR 2021:

  Zeer sterke groei van de halfjaarresultaten

  Versterking van de financiële structuur

  Eerste successen van de strategische routekaart van de Groep

  Nettowinst stijgt met € 4,1 mln.