Warehouses Estates Belgium sca - INTERIMDIVIDEND IN SPECIËN BOEKJAAR 2020

cwagner@w-e-b.be - atagliavini@w-e-b.be

Trouw aan zijn uitkeringsbeleid van dividenden, handhaaft de Zaakvoerder van WAREHOUSES ESTATES BELGIUM SCA de jaarlijkse uitkering van een interimdividend in december, gebaseerd op de tussentijdse resultaten op 30 september 2020 en dit na kennis te hebben genomen van het rapport van de door de FSMA erkende Commissaris.

In dat verband heeft de Zaakvoerder van WAREHOUSES ESTATES BELGIUM SCA, na samenkomst heden 23 november, besloten om in december 2020, en voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2020, een interimdividend in speciën uit te keren, dat EUR 1,40 bruto per aandeel bedraagt.

Aandeelhouders die van een vrijstelling van de roerende voorheffing kunnen genieten, zullen het bruto dividend ontvangen.

Met de uitkering van dit interimdividend wil de Vennootschap, die alle vertrouwen heeft in haar resultaten, de trouw van haar aandeelhouders belonen en versterken.

Het slotdividend voor het boekjaar 2020 zal worden vastgesteld tijdens de Gewone Algemene Vergadering van 27 april 2021.  Het eventuele saldo zal worden uitgekeerd op 05 mei 2021.

Het schema dat van toepassing is op de uitkering van het interimdividend is:

- Ex-dividenddatum ("Ex-date"): 02/12/2020

- Registratiedatum ("Record
date"
): 03/12/2020

- Uitkeringsdatum ("Payment
date"
): 04/12/2020

Aanvullende
informatie:

Caroline WAGNER Antoine TAGLIAVINI

Tel : +32 (0)71 259 294 Tel : +32 (0)71 259 291

cwagner@w-e-b.be atagliavini@w-e-b.be

Vrije vertaling met dien verstande dat alleen de Franstalige versie van dit persbericht officieel is.