Yilfert Benelux B.V. - KENNISGEVING OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 43 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

Yilfert Benelux B.V. (de Bieder), een filiaal van de Yildirim Groep, heeft op vrijdag 21 april 2023 de opening aangekondigd van het uitkoopbod (de Squeeze-Out) teneinde de overige aandelen in Rosier NV aan te kopen die nog niet in het bezit van de Bieder waren na het verplicht openbaar overnamebod in contanten dat op 18 april 2023 werd afgesloten (de Initiële Aanvaardingsperiode).

Tijdens de Squeeze-Out, die op 16 mei 2023 werd afgesloten, verwierf de Bieder 16.874 aandelen. De Biedprijs voor de tijdens de Squeeze-Out aangeboden aandelen zal ten laatste op 19 mei 2023 door ING Bank betaalbaar worden gesteld.

In totaal werden gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode en Squeeze-Out 51.052 van de resterende 57.450 aandelen verworven die nog niet in het bezit waren van de Bieder. Het resterende aantal aandelen dat niet werd aangeboden gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode en Squeeze-Out bedraagt 6.398 aandelen (de Niet Aangeboden Aandelen).

Er wordt aan herinnerd dat vanaf heden alle Niet Aangeboden Aandelen van rechtswege zijn overgedragen aan de Bieder overeenkomstig art. 43 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. De resterende aandeelhouders van de Niet Aangeboden Aandelen, kunnen zich wenden tot de Deposito- en Consignatiekas voor de betaling van de Biedprijs.