Verzekeringssector krijgt één ombudsman

De Belgische Vereniging van Banken (BVB) maakte eind vorige week bekend dat er één ombudsdienst zou komen voor de bank- en verzekeringssector. 'Er is in een zeer open sfeer met de BVB gesproken over de idee van een unieke ombudsdienst voor de financiële sector, maar voor ons blijft het een idee', reageerde gisteren Michel Baecker van de BVVO.

'De banken vinden dat onze spaar- en verzekeringsproducten steeds meer gelijken op de bancaire producten. Maar 89 procent van de klachten die we ontvangen, hebben betrekking op verzekeringsproducten van de tak niet-leven. Deze schadeverzekeringen hebben niets te maken met spaarproducten. Daarom is het nodig dat de banken en de verzekeraars hun eigen ombudsdienst behouden', aldus Baecker.

De klachten en vragen over verzekeringsactiviteiten worden voortaan behandeld door één ombudsdienst. Het gaat zowel om de activiteiten van de verzekeringsondernemingen als van de verzekeringsmakelaars en verzekeringsagenten. De verzekeringsmakelaars- en agenten zijn in Vlaanderen verenigd via de Federatie voor Verzekerings- en Financiële Tussenpersonen (FVF) en in Wallonië via de Fédération des Courtiers d'assurances & Intermédiaires financiers de Belgique (FEPRABEL). Ook de Beroepsvereniging van Verzekeringsmakelaars (BVVM) schaarde zich achter de unieke ombudsdienst. 'Die unieke dienst moet de rol van de ombudsman in de verzekeringssector versterken en zichtbaarder maken voor de klanten', aldus Baecker.

Hij merkt op dat het initiatief los staat van de klachtendienst van de Controledienst der Verzekeringen (CDV), de controleur van de verzekeringssector. 'Die blijft zijn eigen klachtendienst behouden.'

Baecker roept ontevreden klanten op om zich bij voorkeur eerst tot de klachtendiensten van hun eigen maatschappij te wenden, indien die een klachtendienst heeft.

Wie een klacht formuleert aan de ombudsman, moet dat schriftelijk doen. Vragen om inlichtingen kunnen telefonisch worden gesteld (tel. 02/547.56.99) of via de website (www.bvvo.be en www.upea.be). DM

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud