Een verzekering gewaarborgd inkomen hoeft niet duur te zijn

(netto) - Voor zelfstandigen is een verzekering gewaarborgd inkomen bijna een must. Als je vroeg genoeg een dergelijke polis afsluit en je risico goed inschat, hoeft de verzekering bovendien niet duur te zijn.

Soms doen de tegenslagen van anderen je beseffen dat ook jij door ongeluk of ziekte kan worden getroffen. Toch blijft het al te vaak bij een vaststelling. Nochtans doet elke zelfstandige er goed aan zich te verzekeren tegen inkomensverlies door ziekte en ongeval. Dat kan met een verzekering gewaarborgd inkomen.

Alleen zelfstandigen kunnen een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten, loontrekkenden kunnen dat niet. De verzekering is er zowel voor zelfstandigen die handenarbeid verrichten als voor diegenen met intellectuele bezigheden.

Kies je wachttijd

Bij arbeidsongeschiktheid van een zelfstandige komt de verzekeraar niet onmiddellijk tussenbeide. In elk contract is een wachttijd voorzien. Hoe lang die wachttijd is, kan je vrij kiezen bij het afsluiten van de verzekering. De termijn bedraagt minstens één maand en maximaal twaalf maanden. Heb je een verzekering gewaarborgd inkomen met een wachttijd van een maand, dan zal de verzekeringsmaatschappij voor de eerste keer betalen aan het einde van de maand volgend op die waarin je door ziekte of ongeval zonder inkomen viel.

Het spreekt voor zich dat de te betalen premie in verhouding staat tot de wachtperiode. Hoe sneller de verzekering tussenbeide komt, hoe hoger de premie. De betalingen van de verzekering komen bovenop de uitkering van het ziekenfonds. Beide vergoedingen zijn duidelijk gescheiden zaken.

Hou ook in het achterhoofd dat de premies voor de verzekering fiscaal aftrekbaar zijn. De keerzijde van de medaille is dat er belastingen worden geheven op de vergoeding die je krijgt. Bovendien blijf je niet tot het einde van je dagen vergoedingen ontvangen. Eenmaal de 65 voorbij, krijg je te horen dat je contract 'vervallen' is.

Risico inschatten

Bij het afsluiten van een verzekering gewaarborgd inkomen heb je veel keuzemogelijkheden. Je moet het risico inschatten dat je je professionele activiteiten (al dan niet gedeeltelijk) niet meer kan voortzetten. Je moet berekenen hoe hoog je vergoeding moet zijn. Hou daarbij rekening met vaste kosten en eventuele hypothecaire leningen. Je moet ook zelf bepalen vanaf wanneer je vergoedingen wil beginnen ontvangen of met andere woorden welke periode je financieel zelf kan overbruggen.

De premie

  • Zorg ervoor dat de verzekeringspremie die je moet betalen aanvaardbaar blijft. Een niet-rokende, 35-jarige zelfstandige die intellectueel werk verricht, zal voor een jaarvergoeding van 24.000 euro (of 2.000 euro bruto per maand) een premie van 4 procent van de jaarrente, of omgerekend 960 euro per jaar, moeten ophoesten. Een hogere vergoeding is perfect mogelijk, maar de te betalen premie zal navenant stijgen.
  • Bij het berekenen van de premie speelt de leeftijd van de verzekerde een belangrijke rol. Het premieverschil bij het afsluiten van een verzekering op 35 jaar of pas op 55 jaar bedraagt niet minder dan 75 procent. Vroeg beginnen is de boodschap.
  • Er is een plafond aan de vergoedingen die je van de verzekering kan ontvangen. Je kan niet meer verzekeren dan 80 procent de inkomsten die je onder normale omstandigheden hebt. 'Omdat er nog een stimulans zou zijn om opnieuw aan het werk te gaan', zeggen de verzekeringsmaatschappijen.

Papierwinkel

De jongste jaren hebben de verzekeringsmaatschappijen belangrijke inspanningen geleverd op administratief vlak. Dat is een goede zaak, want zelfstandigen houden nog minder van papierwerk dan loontrekkenden.

Voor een verzekering gewaarborgd inkomen blijven de formaliteiten al bij al beperkt: een afspraak met de verzekeringsmakelaar, het invullen van een medische vragenlijst, een verklaring op erewoord over de inkomsten en de kous is af.

Het is een kleine moeite in ruil voor financiële gemoedsrust bij tegenspoed. Zeker als je bedenkt hoe beperkt de uitkeringen van de ziekenfondsen zijn.

JBl

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud