Sparen voor een goede oude dag

(netto) - Het einde van de professionele loopbaan betekent allesbehalve het einde van het actieve leven. Integendeel, het is voor velen het startpunt om meer te genieten van het leven, meer te reizen, enzovoort. En net op dat moment vallen de beroepsinkomsten weg. Je kunt nu al een extra kapitaal tegen die dag opbouwen, mét de steun van de fiscus.

Zodra je de pensioenleeftijd bereikt, moet je je beroepsinkomen ruilen voor het wettelijke pensioen. Dat pensioen is doorgaans een stuk lager. Om er financieel niet op achteruit te gaan, doe je er tijdens je professionele loopbaan goed aan al een extra appeltje voor de dorst op te bouwen. De overheid moedigt je spaarinspanningen aan met een fiscaal voordeel. Dat is het geval voor het traditionele pensioensparen en de individuele levensverzekeringen.

Pensioensparen

Al sinds het eind van de jaren tachtig kan je aan pensioensparen doen. Dat kan vanaf 18 jaar. De laatste storting met fiscaal voordeel kan in het jaar dat je 64 jaar wordt. Voor het aanslagjaar 2007 geven stortingen tot 800 euro per persoon recht op een fiscaal voordeel. Dat voordeel schommelt tussen 30 en 40 procent van het gestorte bedrag, plus gemeentebelasting. Het exacte percentage hangt af van de hoogte van je beroepsinkomen.

Je kunt kiezen uit twee formules om aan pensioensparen te doen: pensioenspaarfondsen en pensioenspaarverzekeringen.

De opbrengst van de pensioenspaarfondsen is gekoppeld aan de evolutie van de beurskoersen. Dat betekent dat je bij florerende aandelenbeurzen gouden zaken doet, maar in barre beurstijden kan je met verliezen geconfronteerd worden. Sinds enkele jaren bieden sommige banken ook 'defensieve' pensioenspaarfondsen aan. Ze onderscheiden zich van de klassieke pensioenspaarfondsen door het beperktere percentage aandelen in hun portefeuille. De defensieve fondsen beleggen het grootste gedeelte van de premies in obligaties.

Wil je nog meer zekerheid, dan kan je terecht bij de verzekeraars. Ze bieden pensioenspaarverzekeringen aan met een vast rendement. Het maximale rendement dat de verzekeraars mogen geven is wettelijk vastgelegd op 3,75 procent. Op dit ogenblik ligt het rendement bij de meeste verzekeraars in de buurt van 2,50 procent. Naast die vaste opbrengst ontvang je een winstdeelname. Die schommelt van jaar tot jaar en hangt af van de resultaten van de verzekeraar.

Levensverzekeringen

Naast het pensioensparen kan je ook met individuele levensverzekeringen een extra kapitaal opbouwen. De premies voor individuele levensverzekeringen genieten van de belastingvermindering voor het langetermijnsparen. Voor het inkomstenjaar 2006 geven stortingen tot maximaal 1.920 euro recht op een belastingvermindering van 30 tot 40 procent van de betaalde premie.

De afgesloten levensverzekering moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet ze door jezelf zijn aangegaan voor je 65 jaar bent en uitsluitend je leven verzekeren. Het contract moet een minimumduur van tien jaar hebben, als het een voordeel bij leven voorziet. Voor de voordelen bij leven moet je zelf de begunstigde zijn en moet je bij het verstrijken van het contract minstens 65 jaar zijn. De begunstigde bij overlijden moet je partner of bloedverwant tot de tweede graad zijn. Dient de verzekering als waarborg van een hypothecair krediet, dan moet diegene die de volle eigendom of vruchtgebruik van de woning verwerft als begunstigde aangeduid zijn.

Toch doet niet iedereen zich voordeel met het ondertekenen van een individuele levensverzekering. Dat is het geval als je nog een hypothecaire lening hebt lopen waarvan je de kapitaalaflossingen, intresten en de premies voor de schuldsaldoverzekering aangeeft. Had je al eerder een individuele levensverzekering lopen en sluit je een hypothecaire lening af, dan is het doorgaans aangewezen om de levensverzekering 'premievrij' te maken. Het contract blijft bestaan, maar je stort dan geen premies meer.

Woning afbetaald

De individuele levensverzekering is een handig instrument als je bij het invullen van je belastingaangifte merkt dat je toch fiscale ruimte had voor premies voor individuele levensverzekeringen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je woning volledig is afbetaald.

De eerste premie van een individuele levensverzekering kan met een fiscaal terugwerkende kracht van zes maanden worden betaald. Dat betekent bijvoorbeeld dat je voor je inkomsten in 2006 je fiscaal voordeel kan gebruiken door voor 30 juni 2007 een premie te storten. Hou in het achterhoofd dat die terugwerkende kracht er enkel is voor de eerste premie voor een nieuw contract. Voor premies van lopende levensverzekeringscontracten kan dat niet. Die moeten, net zoals premies voor pensioensparen, wel voor 31 december gestort worden om ze voor dat inkomstenjaar fiscaal in mindering te brengen.

PDR

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud