Verzekering helpt je dubbel leed te vermijden

(netto) - Een verzekering heeft maar één doelstelling: het dekken van een risico. Maar voor je een verzekering afsluit, ga je best na of je risico wel volledig gedekt is. Want de ene verzekering is de andere niet.

Een verzekeringspremie betaalt niemand met plezier: we vinden ze doorgaans te hoog, en we hebben er niet aan als alles goed gaat. Dat verandert snel als zich een 'schadegeval' voordoet. Ben je op dat moment niet goed verzekerd, dan moet je zelf voor de kosten opdraaien. Vaak leidt dat tot drama's.

Neem het voorbeeld van een bejaarde dame die haar huis in vlammen ziet opgaan. Ze had de laatste vijftien jaar haar brandverzekering nier meer laten herzien en de dekking was ontoereikend. Het gevolg: de evenredigheidsregel wordt toegepast en ze ontvangt slechts de helft van het bedrag dat nodig is om haar huis weer op te bouwen.

Of die verstrooide huisvader die het tuinhek openlaat. De hond rent achter een voorbijlopende kat aan en loopt de straat over. Een aankomende motorrijder kan de hond weliswaar ontwijken, maar komt zwaar ten val. Zonder familiale verzekering moet de eigenaar van de hond zelf de kosten van de schade ophoesten.

En dan is er nog het voorbeeld van de weinig vooruitziende wereldreiziger. Tijdens een van zijn reizen wordt hij bestolen. Hij heeft zelfs geen geld meer op zak om naar huis te bellen. Een bijstandsverzekering zou een wereld van verschil maken.

Al sinds zijn ontstaan tracht de mens zich tegen allerhande risico's te beschermen. Archeologen vonden in Mesopotamië verzekeringscontracten die dateerden van 2000 voor Christus. De contracten beschreven hoe de verliezen na een schipbreuk of het verdwijnen van een karavaan moesten worden verdeeld. In het Romeinse Rijk bestond al een soort van primitieve scheepvaartverzekering. Maar pas in de elfde eeuw van onze jaartelling verenigden Italiaanse handelaars zich om een fonds te spekken waaruit ze konden putten bij schipbreuk.

Enkel voor schade

Een verzekering wil de verzekerde beschermen tegen de gevolgen van een schadegeval. Vroeger was dat een geplunderde karavaan, vandaag een auto-ongeval. Hou in het achterhoofd dat een verzekering enkel dient voor het schadeloos stellen. Je kan ze niet gebruiken om je te verrijken. Als een bediende bijvoorbeeld een overlij-densverzekering wil afsluiten voor een bedrag van 2,5 miljoen euro - in de veronderstelling dat hij een maandelijkse premie van 2.000 euro kan betalen - dan zal dat op wenkbrauwgefrons onthaald worden bij de verzekeringsmaatschappij.

De juiste verzekering

De juiste verzekering kiezen is niet onbelangrijk. De benaming zet je dikwijls op het verkeerde been. Zo bestaat er verwarring over het verschil tussen een overlijdens- en een levensverzekering. Een overlijdensverzekering dekt het risico dat de verzekerde sterft voor een bepaalde datum. Een levensverzekering verzekert net het risico op leven. Bij de overlijdensvariant krijgen de partner en de kinderen een kapitaal uitgekeerd om de financiële gevolgen van een overlijden op te vangen. Bij een levensverzekering mag de verzekerde het kapitaal incasseren. Dat appeltje voor de dorst dient doorgaans om de financiële gevolgen van het pensioen op te vangen. De levensverzekering is met andere woorden een vorm van sparen, de overlijdensverzekering is een echte verzekering.

Het risico

Het doel van een verzekering is een risico te dekken. Maar wat is het risico? Een exacte definitie is moeilijk te formuleren. Het risico moet vanuit twee standpunten geanalyseerd worden. Het eerste is dat van de controle. De verzekeraar beschrijft in het contract het risico dat hij verzekert. Wees aandachtig op dat vlak. Er bestaan tal van valstrikken. Zo kan een verzekering voor schade aan derden zo opgebouwd zijn, dat alleen die derde wordt uitgekeerd. Stel dat je schouw op de garage van je buur valt, dan krijgt je buurman een vergoeding, maar jij krijgt helemaal niets. Het tweede aandachtspunt is de evaluatie van het risico. Welke risico's wil je verzekeren? Te weinig verzekeren kan je bij een schadegeval zuur opbreken, maar te veel verzekeren zal je enkel op kosten jagen.

JBl

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud