Advertentie
Advertentie

Verzekering helpt je dubbel leed te vermijden

(netto) - Een verzekering heeft maar één doelstelling: het dekken van een risico. Maar voor je een verzekering afsluit, ga je best na of je risico wel volledig gedekt is. Want de ene verzekering is de andere niet.