Aanvullende verzekeringen: waarvoor moet u kiezen?

Aanvullende verzekeringen vormen een supplement op een levensverzekering. Ze zijn een geschikte oplossing om inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid of bij overlijden te dekken.

 • de Aanvullende Verzekering tegen het Risico van Invaliditeit (vermeld als AVRI in het jargon van de verzekeraars).
 • de Aanvullende Verzekering tegen het Risico van Ongeval (AVRO).
 • Zij kan de betaling van de premies van verzekeringen (bvb betreffende de hoofdverzekering, alsmede die van de aanvullende) tijdens de periode van invaliditeit op zich nemen ("AVRI vergoeding van de premies").
 • De garantie AVRI kan eveneens het verlies van inkomen compenseren door de betaling van een maandelijkse rente in verhouding tot de graad van invaliditeit (een graad van minimum 25% is vereist). Die garantie wordt "AVRI-Rente" genoemd.
 • Buiten de vergoeding van de premies en de toekenning van een rente, kan de verzekeraar eveneens (een deel van) het gewaarborgd kapitaal dat in geval van totale en permanente invaliditeit gegarandeerd is, voorafbetalen (deze garantie wordt "AVRI-Voorschot" genoemd).

De AVRO is iets totaal anders. Zij verdubbelt of verdrievoudigt de uitkering van het hoofdcontract, niet alleen in geval van overlijden door ongeval (niet door ziekte), maar eveneens wanneer het ongeval een permanente en totale invaliditeit (vanaf een invaliditeitsgraad van 67 %) veroorzaakt.

 • AVRO dekt de totale en permanente invaliditeit, terwijl AVRI het risico van totale, gedeeltelijke, tijdelijke of permanente invaliditeit dekt.
 • AVRO komt alleen tussen ten gevolge van een ongeval, terwijl AVRI tussenkomt ten gevolge van ziekte of ongeval.
 • AVRO betaalt een kapitaal uit, terwijl AVRI een rente of een kapitaal uitbetaalt.
 • In AVRI-Rente, bijvoorbeeld, is de premie aftrekbaar, voor zover de belastingplichtige het bewijs van zijn reële kosten levert. De uitkering zal belast worden in geval er een directe of indirecte band is met het beroep of als ze verlies van inkomen dekt.
 • De premies die in het kader van AVRO worden betaald, geven geen recht op belastingvermindering. Anderzijds zijn de uitkeringen belastingvrij voor natuurlijke personen.
 • de schadevergoeding geen werkelijk verlies van inkomen compenseert;
 • het arbeidsongeval of de beroepsziekte een blijvende werkonbekwaamheid tot gevolg heeft.

In dit geval wordt de vergoeding niet als een vervangingsinkomen beschouwd en is dus niet belastbaar. De vrijstelling heeft echter alleen betrekking op de wettelijke vergoedingen. Een vergoeding uitgekeerd bij tijdelijke werkongeschiktheid, komt bij de inkomsten en wordt als vervangingsinkomen belast. Extralegale vergoedingen (afkomstig uit verzekering) worden eveneens belast.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud