Advertentie

Converteerbare obligaties als alternatief voor aandelen

Een converteerbare obligatie is een tussenvorm tussen een aandeel en een obligatie. De bezitter heeft een obligatie in handen die hem een bepaald rendement oplevert. Tevens kan hij de obligatie tegen een op voorhand afgesproken prijs ruilen voor aandelen. Afhankelijk van de omruilingsvoorwaarden heeft een converteerbare obligatie soms meer weg van een aandeel, soms meer van een obligatie.

De bezitter van een converteerbare obligatie kan vanaf een bepaald niveau profiteren van de stijging van de koers van een aandeel, terwijl de risico's beperkt blijven. De obligatie biedt de kans om in te pikken op een koersstijging, terwijl de eigenaar jaarlijks toch een vaste coupon opstrijkt. Een tweede voordeel: het risico verbonden aan het bezit van een converteerbare obligatie is kleiner dan dat verbonden aan het bezit van een aandeel. De aandeelhouder wordt immers, bij financiële problemen van het bedrijf, als allerlaatste betaald (als er dan nog geld over is). Een obligatiehouder wordt steeds voor de aandeelhouder betaald.

Het belangrijkste nadeel is de geringere rente die de bezitter opstrijkt. In ruil maakt hij wel kans om goed geld te verdienen door de omruiling te maken naar de aandelen, op voorwaarde natuurlijk dat de koers van het betreffende aandeel effectief stijgt.
Bij veel converteerbare leningen vormt ook de moeilijke verhandelbaarheid een struikelblok. Op de secundaire markt is er dikwijls weinig handel in converteerbare obligaties.
Convertibles (de Engelstalige benaming) zijn in die zin risicovol dat ze door een bedrijf worden uitgegeven en dat bedrijven failliet kunnen gaan. De keuze van de juiste debiteur is dus belangrijk. Dat geldt uiteraard voor alle obligaties (en aandelen). In die zin zijn staatsobligaties of obligaties van supranationale instellingen veiliger.

De keuze is soms moeilijk te maken. Een acceptabel alternatief is een beleggingsfonds dat in convertibles belegt. Voordeel is dat u een gespreide portefeuille van convertibles koopt.

De Value Line Convertibles Survey verzamelde statistische gegevens over de prestaties van convertibles sinds 1986. De gemiddelde jaarlijkse return bedroeg een niet te versmaden 10,30%. Dat is 2,20% mee dan obligaties en 1,20% minder dan aandelen. Fidelity Convertible Securities Fund was tussen 1998 en 2003 goed voor een jaarlijkse gemiddelde opbrengst van 9%.

Converteerbare obligaties zijn een aantrekkelijke tussenoplossing voor een belegging in aandelen. De bezitter kan kiezen: hij ruilt zijn obligatie tegen aandelen of hij zit de looptijd van de obligatie uit. In het laatste geval zal hij zich tevreden moeten stellen met een lager rendement dan op een gewone obligatie.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud