Dilemma's voor uw beursbeleggingen

Simplistische beurswijsheden beweren dat u aandelen moet kopen als ze goedkoop zijn en verkopen als ze (te) duur zijn. Maar duur en goedkoop zijn relatieve begrippen. Een aandeel of een beurs kan, afhankelijk van het tijdstip, aan identiek dezelfde koers nu eens duur en dan weer goedkoop zijn.

Vaak wordt de verhouding koers en winst (KW) gebruikt om te bepalen of een aandeel goedkoop dan wel duur is. Bedraagt de gemiddelde koers 80 en de winst 10, dan komt de verhouding tussen koers en winst uit op 8.
Dit getal, de huidige waardering, kan men vergelijken met de KW-verhoudingen uit het verleden, maar ook met de waardering van aandelen uit dezelfde sector.

Groot probleem bij dergelijke KW is de W van winst. Die geeft immers de laatst gekende winst weer en is dus een historisch gegeven. Voor de koersevolutie is echter de toekomstige winst veel belangrijker. Bedrijven geven daarover regelmatig hints. Op basis van die informatie kan een meer actuele en dus exactere inschatting van de waarde van het aandeel worden gemaakt.

Bij het maken van het onderscheid tussen duur en goedkoop is ook de economische situatie van doorslaggevend belang. Een aandeel kan in een groeiende economie goedkoop zijn. Maar tegen dezelfde koers kan het duur zijn wanneer de economische groei afneemt. Hou daarom steeds de economische barometer eveneens in de gaten.

De beurs apprecieert ondernemingen waarvan de winst sterk groeit. Met "groeiaandelen" valt dikwijls (soms in recordtempo) veel geld te verdienen.
U bent echter niet de enige die dergelijke aandelen opmerkt. Doorgaans ontstaat veel vraag naar aandelen van snel groeiend bedrijven. Dat vertaalt zich in een snel stijgende koers.
De groei kan ook zo snel gaan, dat er een stap te veel wordt gezet. Daar zijn recente voorbeelden van (Real Software). De groei kan ook geveinsd worden (Super Club, Lernout&Hauspie).
Snelle groeiers zijn bovendien erg kwetsbaar voor slecht nieuws.

Kiezen voor waardering dan maar? We gaan op zoek naar de echte waarde van een bedrijf. Eens die bepaald, wordt vergeleken met de aandelenkoers. Is die lager dan de vastgestelde waarde, dan hebt u te maken met een ondergewaardeerd aandeel.
Het is dan wachten tot de koers gaat stijgen. Dat zou in elk geval moeten gebeuren tussen de drie tot vijf jaar. Op die termijn is de onderwaardering meestal weggewerkt.

Wie effecten selecteert, kiest best voor goedkope aandelen die ondergewaardeerd zijn. Bij de waardering is de (realistisch geschatte) toekomstige winst een beter criterium dan de historische winst.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud