Pensioen opbouwen via groeps- of bedrijfsleiderverzekering

De groepsverzekering vormt een interessante manier om een extralegaal pensioen op te bouwen. Het bedrijf financiert het grootste deel van de premies in de vorm van werkgeversbijdragen. De "werknemer" financiert het saldo via de persoonlijke bijdragen.

Een vennootschap sluit de groepsverzekering voor "een groep": het geheel van zijn personeel of een deel ervan. Zowel de werknemers als de zelfstandigen kunnen ervan profiteren. Als een vennootschap slechts één werknemer heeft (bvb uzelf in uw eigen bvba), dan vormt u op uw eentje een groep.

De groepsverzekering verzekert het hoofd van de werknemer. In geval van leven na afloop van het contract, is hij de begunstigde van het gewaarborgde kapitaal. Als hij voordien overlijdt, zullen de echtgenoot of de kinderen het kapitaal ontvangen.

Een groepsverzekering verschilt aanzienlijk van een bedrijfsleiderverzekering. In dit laatste geval probeert een onderneming zich in te dekken tegen het financiële verlies van een persoon die essentieel is voor de onderneming: de bedrijfsleider of om het even welke andere persoon met een wezenlijke functie.

Het is duidelijk dat het overlijden of de pensionering van de bedrijfsleider een financiële schade voor de onderneming betekent. Als het risico zich voordoet (overlijden of pensionering), betaalt de verzekeraar een kapitaal aan de verzekerde onderneming.

Met een bedrijfsleiderverzekering kan de onderneming een bepaald persoon bevoorrechten m.b.t. het extra legaal pensioen. Bijvoorbeeld als ze met de bedrijfsleider een overeenkomst afsluit waarin zij zich ertoe verbindt om aan de bedrijfsleider het kapitaal te betalen dat door de verzekeraar wordt gewaarborgd. Als de bedrijfsleider voordien overlijdt, zal het kapitaal aan een begunstigde betaald worden die in het contract wordt aangesteld (de echtgenoot, de kinderen?).

Over het algemeen, is een bedrijfsleiderverzekering minder gunstig dan de groepsverzekering. Waarom?
Stel dat de onderneming failliet gaat. Het contract valt dan in de massa van de schuldeisers en is vaak voor de leider verloren. Bij een groepsverzekering zijn de voordelen van het contract verkregen. Een wezenlijk verschil! De groepsverzekering biedt dus duidelijk een grotere veiligheid in geval van faillissement van de onderneming.

Als bedrijfsleider bent u niet de rechtstreekse begunstigde van de polis. Het is de onderneming die zich heeft verzekerd en die het gewaarborgde kapitaal zal ontvangen. Bij een groepsverzekering heeft de verzekerde zelf het recht op de uitkering.

Als bedrijfsleider hebt u geen controle op het contract. Als verzekeringnemer, heeft de onderneming het recht om het contract te stoppen, de betaling van zijn premies op te schorten, het contract af te kopen of het contract te bestemmen voor een onroerend krediet.

De groepsverzekering is vaak, om verschillende redenen, interessanter dan een bedrijfsleiderverzekering.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud