Verplicht te volstorten kapitaal bij EBVBA's verdubbeld

Op 2 augustus 2004 verscheen in het Belgisch Staatsblad een wet die het verplicht te volstorten gedeelte van het kapitaal bij eenpersoonsvennootschappen (EBVBA's) verdubbelt van @euro; 6.200 naar @euro; 12.400. Het wettelijk minimumkapitaal blijft behouden (@euro; 18.550) . De verhoging geldt niet voor BVBA's met meer dan één vennoot. Deze wet kadert in de strijd tegen de fiscale fraude.

Een ondernemer heeft het recht zijn persoonlijk vermogen af te schermen van het ondernemingsrisico. Vaak is dit trouwens een doorslaggevende factor om kandidaat-ondernemers over de streep te trekken. Dit betekent trouwens niet dat de oprichter van een vennootschap geen risico zou lopen, evenmin houdt dit verband met een gebrek aan geloof in het eigen project. Wel met een gerechtvaardigde bescherming van familieleden en derden. Door de oprichting van een EBVBA stelt de vennoot zich sowieso met zijn persoonlijk vermogen borg voor een bedrag van minimum € 18.550 (het wettelijke minimumkapitaal).

Ingeval van faillissement binnen de drie jaar na de oprichting valt deze beperking bovendien automatisch weg mocht blijken dat dit kapitaal kennelijk ontoereikend was voor een normale uitoefening van de bedrijfsactiviteit over tenminste 2 jaar.

Nu reeds wordt aan de oprichter van een EBVBA gevraagd persoonlijk € 6.200 te storten, zonder dat hij - ingeval van de opstart van een nieuwe onderneming - reeds beschikt over inkomsten uit bedrijfsactiviteit. Vraag is of deze vennootschapsvorm wel zo interessant is.

Het kapitaal van een vennootschap -minstens het volstorte gedeelte hiervan- vormt de werkingsmiddelen van de onderneming. Het wordt gestort met de bedoeling om de bedrijfsactiviteit van de vennootschap te ontplooien en hiermee bijv. de nodige investeringen of aankopen te doen. Indien de vennootschap in de problemen komt en haar schulden niet kan betalen, zijn deze gelden inmiddels gebruikt voor de werking en vormen zij als dusdanig geen onderpand meer voor de schuldeisers.

De wet is bij publicatie in het Staatsblad onmiddellijk in werking getreden, maar bevat wel een overgangsregeling voor de bestaande eenpersoonsvennootschappen. Bestaande eenpersoons-BVBA's die momenteel slechts € 6.200 volstort hebben of een bedrag tussen de € 6.200 en het nieuwe minimum van € 12.400, krijgen een jaar de tijd om de nodige fondsen bij te storten.

Volgens de federale regering kadert deze wet in de strijd tegen de fiscale fraude. Men beoogt enerzijds het gemeenschappelijk onderpand voor de schuldeisers (waaronder de fiscale administratie) te verhogen, anderzijds van de oprichter een financiële inspanning te eisen. Blijkbaar wordt de EBVBA vooral gebruikt om belastingen te ontwijken of fraude te organiseren, onder meer betreftende BTW-carroussels.

Het verplicht te volstorten kapitaal voor een EBVBA verdubbelt tot € 12.400. Geïnteresseerden in een EBVBA moeten zich de vraag stellen of ze niet beter opteren voor andere, meer flexibele en veiligere vennootschapsvormen.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud