Advertentie
Advertentie

Hoe duur zijn successierechten?

De tarieven van de erfenisrechten variëren in ons land van gewest tot gewest. Woont u in Vlaanderen, dan valt u onder het meest gunstige statuut. Voor uw overlijden nog snel verhuizen naar het fiscaal voordelige Vlaamse gewest heeft echter weinig zin. Voor wie tijdens de laatste vijf jaar voor zijn overlijden in twee gewesten woonde, kijkt men immers naar het gewest waar de overledene tijdens de laatste vijf jaar het langst woonde. Houd er verder ook rekening mee dat enkel de woonplaats van de overledene telt. Waar de erfgenamen wonen, speelt dus geen enkele rol.