Advertentie

Hoe veilig is uw geld bij bank of verzekeraar?

Bij de erkende Belgische banken, beursvennootschappen en verzekeringsmaatschappijen is uw geld zeer veilig. Hoed u echter voor oplichters met mooie praatjes...

Onze Belgische financiële instellingen worden streng gecontroleerd door de Belgische Commissie voor het Bank-, Financie-, en Assurantiewezen (CBFA). Deze waakhond van ons financieel systeem is ontstaan door de samensmelting van de vroegere Bankcommissie en de Controledienst der Verzekeringen. Wanneer de financiële gezondheid van een bank, beursvennootschap of verzekeraar in gevaar is, bijvoorbeeld door onverantwoord hoge tarieven toe te staan of door ongelukkige ontwikkelingen op de beurs, dan kan de CBFA onmiddellijk ingrijpen. Ernstige betalingsproblemen zullen er bij een erkende financiële instelling dan ook niet zo gauw komen. Ondanks deze strenge controle, die voor iedereen gelijk is, kunnen sommige banken hogere tarieven bieden dan anderen. Vaak heeft dat te maken met hun lagere werkingskosten. De klassieke grootbanken, met een duur en uitgebreid kantorennet en een omvangrijke staf op hun centrale diensten, werken met relatief hoge kosten in vergelijking met de prijsbrekers onder de banken, die vaak met zelfstandige agenten werken of via internet (waarbij ze slechts één of enkele ?vaste? inrichtingen hebben voor een heel land). Bovendien zijn deze banken wel eens bereid een deeltje van hun winstmarge af te staan om marktaandeel te winnen, zeg maar: om klanten te lokken. Het resultaat is dat de klassieke grootbanken vaak minder interessante tarieven bieden dan kleinere financiële instellingen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat ze minder solide en betrouwbaar zijn.

Ondanks deze strenge controles is het theoretisch niet helemaal uit te sluiten dat een bank over kop gaat. En zo nu en dan gebeurt dat ook wel eens. Denk maar aan de Antwerpse bank Max Fisher die in 1997 failliet ging of aan de gigantische Barings bank die in 1995 de boeken moest neerleggen. Dergelijke problemen kan u doorgaans op geen enkele manier voorzien. Maar u kan wel enkele maatregelen nemen om uw spaargeld maximaal te beschermen.

  • Spaartegoeden bij een Europese bank genieten van de waarborg die verstrekt wordt door de Beschermingsregeling voor deposito?s en financiële instrumenten van hun land. Die bescherming speelt tot een bedrag van € 20.000 per persoon. Door uw spaargeld te verdelen over verschillende banken, zodat u nergens meer dan € 20.000 heeft uitstaan, kan u maximaal van deze waarborg genieten.
  • De Belgische beschermingsregeling geldt enkel voor tegoeden op naam: spaarboekjes, termijnrekening en kasbons die op naam werden gekocht of bij de bank (op naam) in bewaring werden gegeven. Houdt u uw kasbons anoniem bij in uw kluis of thuis onder uw matras, dan geniet u dus niet van deze waarborg. Bovendien geldt ze enkel voor tegoeden in euro.
  • Sicav's, beveks, aandelen en obligaties vallen onder de tweede waarborg van de beschermingsregeling voor deposito?s en financiële instrumenten, die effecten (aandelen, obligaties, deelbewijzen van een beleggingsfonds, sicav of bevek, enz...) dekt tot € 20.000 per persoon. Ook hier kan u de waarborg maximaliseren door ervoor te zorgen dat de waarde van de effecten die u laat bewaren nergens hoger ligt dan € 20.000.
  • Bewaart u uw effecten zélf (thuis of in een bankkluis) dan kunnen ze niet verloren gaan in het faillissement van een bank of beursvennootschap. Maar dan zijn ze natuurlijk wel blootgesteld aan andere risico?s van verlies, diefstal of beschadiging.
  • De Beschermingsregeling voor deposito?s en financiële instrumenten speelt enkel voor cliënten van erkende banken, beursvennootschappen of onafhankelijke vermogensbeheerders. Werd u bedrogen door een oplichter, die zich bijvoorbeeld onterecht uitgaf als gevolmachtigde van een bank, dan kan u de waarborg niet inroepen. Wil u cliënt worden bij een nieuw bankkantoor, check dan op voorhand of alles in orde is. Vertrouwt u de zaak niet helemaal, dan kan u zich informeren bij de hoofdzetel van de bank of bij de Commissie voor Bank-, Financie-, en Assurantiewezen. Zij kunnen u ook inlichtingen verstrekken over de betrouwbaarheid an beursvennootschappen en vermogensbeheerders. Op de webstek van de CBFA vind u heel wat nuttige informatie om malafide tussenpersonen te onderscheiden van betrouwbare mensen. U kan er ook de lijst raadplegen van alle erkende tussenpersonen en vindt er een lijst met waarschuwingen betreffende onbetrouwbare tussenpersonen die actief zijn: www.cbfa.be .
  • Het Belgische depositogarantiesysteem is niet van toepassing voor verzekeringsbeleggingen, zoals verzekeringsbons of verzekeringsrekeningen. Een aantal andere zekerheden heeft u wel. Elke verzekeringsmaatschappij is verplicht zogenaamde dekkingswaarden aan te houden ter waarde van de financiële verplichtingen die zij heeft tegenover haar cliënten. Als verzekeringsnemer hebt u in geval van problemen een voorrecht op deze activa en komt u dus voor alle andere schuldeisers. Of deze dekkingswaarden ook effectief aanwezig zijn, wordt elk kwartaal gecontroleerd door de CBFA. Op die manier moeten eventuele problemen snel kunnen worden opgespoord en verholpen.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud