De juiste continuïteitsstructuur

Hoe zorgt u voor de continuïteit van uw vermogen? Hoe vermijdt u een versplintering van het eigendomsrecht en de beslissingsbevoegdheid? De auteurs van dit artikel tonen u kort en duidelijk de belangrijkste pro?s en contra?s.

Bij haast elke vermogensplanning wordt een beroep gedaan op continuïteitsstructuren. Deze kunnen de vorm aannemen van een soepel contractueel verband (aandeelhouders-overeenkomst, burgerlijke maatschap) of van een formele entiteit met rechtspersoonlijkheid (vennootschap, stichting, VZW). Deze structuren hebben voornamelijk tot doel om de verbrokkeling van vermogen tegen te gaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van de overdracht van het vermogen. Soms wordt er ook naar gestreefd om vermogen in stand te houden met het oog op de verwezenlijking van een bijzonder doel (bijvoorbeeld liefdadigheid).

Goede vennootschapsstructuren voor familiale ondernemers

Voor familiale ondernemers is een optimale houdstructuur voor de onderneming van essentieel belang. Niet enkel de rechtsvorm van de vennootschap, maar ook de opportuniteit van een (Belgische dan wel buitenlandse) holdingvennootschap zijn in dat verband belangrijke vragen. Ook op bestuurlijk vlak is de interactie tussen de aandeelhouder / bedrijfsleider en de vennootschap een belangrijk onderdeel van de estate planning van de betrokken ondernemer. De betonnering van zeggenschap en controle bij de stamvader, ook na een overdracht, begint in vele gevallen bij een goede redactie van de statuten van de vennootschap.

Vaak wordt ervoor geopteerd om de onderneming te certificeren. Dit houdt in dat een ?administratiekantoor? juridisch eigenaar wordt van de onderneming, en dat de eigenaar zijn aandelen inruilt voor certificaten. In de praktijk worden hiervoor meestal Nederlandse stichtingen gebruikt. Maar sinds kort kan ook een Belgische private stichting als administratiekantoor optreden. Het bestuur van het administratiekantoor oefent de zeggenschap uit over de gecertificeerde onderneming. In de administratievoorwaarden kan de zeggenschap van de ondernemer evenals zijn opvolging op zeer soepele wijze worden geregeld. Fiscaal kan de certificering neutraal blijven.

Burgerlijke maatschap als familiale beleggingsclub

Behoud van zeggenschap is steeds een belangrijke bezorgdheid wanneer vermogen wordt overgedragen. Om hieraan te verhelpen bij de overdracht van een effectenportefeuille, kan de burgerlijke maatschap een oplossing bieden. Ouders en kinderen richten daarbij een soort familiale beleggingsclub met eigen spelregels op. Veelal houden deze spelregels in dat vader en/of moeder levenslang het beheer zullen voeren over het maatschapsvermogen. Kinderen kunnen wel geleidelijk vertrouwd gemaakt worden met het vermogen. Een en ander kan ook zo worden opgezet dat de ouders ook de inkomsten uit de beleggingen blijven optrekken.

Meer exotische figuren zijn de Anglo-Amerikaanse trusts en de offshore familiestichtingen (Antilliaanse Stichting Particulier Fonds, Liechtensteinse Stiftung, Panama Foundation). Hierbij wordt vermogen formeel overgedragen aan een derde. Daar waar buitenlandse stichtingen zich doorgaans goed inschrijven in ons continentale rechtsstelsel, is dit voor trusts minder evident. De aanwending van trusts dient dan ook met de nodige omzichtigheid te gebeuren, niet alleen omwille van de fiscale valkuilen.

Zoals vermeld kennen wij sinds kort de private stichting. Of deze de potentie heeft om tot een volwaardige familiestichting uit te groeien, moet nog blijken. Wel kan de Belgische private stichting, naast de eerdergenoemde certificering, ook haar nut hebben om kunstcollecties allerhande of een bijzonder gebouw (bijvoorbeeld kasteel) in onder te brengen.

Liefdadigheid kent vele vormen. Vaak ontwikkelen vermogende particulieren een eigen visie op liefdadigheid. Deze kan worden uitgedragen en gestroomlijnd met behulp van een eigen liefdadigheidsinstelling. Klassieke continuïteitstructuren zijn hier de VZW en de private stichting.

Alain Nijs, Anton van Zantbeek & Alain Verbeke
Vermogensadvocaten bij GREENILLE

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud