De kracht van systematisch sparen

Beperkte spaarinspanningen kunnen op termijn aardige kapitalen opleveren. Spaart u bijvoorbeeld gedurende 30 jaar elke maand 100 euro tegen 4,5 procent, dan komt u op het einde van de rit aan een eindkapitaal van pakweg 75.000 euro.

 • Vroeg begonnen is half gewonnen
  Hoe vroeger u begint te sparen, hoe groter het kapitaal dat u opbouwt. En het surplus is meer dan evenredig. Laat ons dat even illustreren met een voorbeeld: spaart u 30 jaar lang elke maand 100 euro tegen 4,5 procent rente, dan heeft u op het einde 75.000 euro vergaard. Houdt u diezelfde spaarinspanning half zo lang vol, dus 15 jaar, dan spaart u echter een stuk minder dan de helft bij elkaar en komt u slechts aan pakweg 25.000 euro. En na tien jaar komt u nog maar aan 15.000 euro.
 • Let op de kosten
  Spaarplannen van banken en verzekeraars spelen de troeven van het systematisch sparen sterk uit en leggen de nadruk op het sneeuwbaleffect. De aangerekende kosten worden echter maar al te vaak weggewerkt in de 'kleine' lettertjes. Nochtans bepalen die in in grote mate mee uw rendement. Wordt elk jaar een beheersvergoeding van bijvoorbeeld 1 procent afgehouden van uw kapitaal, dan maakt dat een heel verschil uit. Of terug met ons voorbeeld: spaart u gedurende 30 jaar 100 euro per maand tegen 4,5 procent rente, dan bouwt u zoals gezegd een kapitaal op van 75.000 euro. Wordt elk jaar een beheersvergoeding van 1 procent ingehouden, waardoor het rendement op 3,5 procent komt, dan komt u slechts aan een eindkapitaal van 62.000 euro. Een verschil van maar liefst 13.000 euro!
 • Instapkosten zijn minder belangrijk
  Wordt van uw storting van 100 euro elke maand 1 procent instapkosten afgehouden, dan zijn de gevolgen veel minder groot. In ons voorbeeld wordt dan elke maand 99 euro belegd tegen 4,5 procent. Na 30 jaar resulteert dat nog altijd in een kapitaal van pakweg 74.000 euro. En zelfs bij een instapkost van 5 procent (en dus een maandelijkse belegging van 95 euro) krijgt u nog altijd een eindkapitaal van 71.000 euro bij elkaar. Hoe korter evenwel het spaarplan, hoe groter de invloed van de instapkosten.
 • De beurs is ideaal voor spaarplannen op lange termijn
  De schommelingen die de beurs vertoont, zetten een hefboom op het rendement van een spaarplan. Volgend voorbeeld illustreert dat duidelijk. Tussen 1991 en 2006 steeg de bel20-returnindex gemiddeld met 12,73 procent per jaar. Beleggers die al die jaren elke maand een korfje bel20-aandelen bijkochten voor een vast bedrag, behaalden echter een hoger rendement. Belegden zij elke maand bijvoorbeeld 1.000 euro in de index, dan bouwden ze op 15 jaar tijd een portefeuille op van 577.542,18 euro (met een inzet van 181.000 euro). Even rekenen leert dat hun rendement daarmee uitkomt op 14,34 procent per jaar. Of anders gezegd: ze behaalden een surplusrendement van 1,61 procent. Let wel op: dit wonder voltrekt zich enkel met zekerheid als u voldoende tijd hebt. Op 5 of zelfs 10 jaar tijd durft dat wel eens tegen te vallen. Maar op een écht lange termijn komt u met die strategie nooit bedrogen uit.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud