Hoe ver reikt uw aansprakelijkheid?

In tal van situaties kan u aansprakelijk worden gesteld. En dat kan u handenvol geld kosten als het een beetje tegenzit. Bent u hiertegen voldoende verzekerd?

Denkt u zich maar even in: er valt een dakpan van uw dak op het hoofd van een voorbijganger die daardoor invalide wordt, u veroorzaakt een dodelijk ongeluk met uw wagen, uw zoontje brengt tijdens het voetbalspel een voorbijrijdende fietser ten val die daar levenslange letsels aan overhoudt enz... Toegegeven, dergelijke situaties doen zich niet vaak voor. Maar het moet u maar overkomen...
Er bestaan tal van verzekeringen om dat soort van aansprakelijkheidsrisico's op te vangen.

 • Woningverzekering (vaak brandverzekering genoemd):
  die verzekering dekt uw aansprakelijkheden als eigenaar van uw woning. Schade veroorzaakt door dakpannen die van uw dak vallen, brandschade die overslaat naar het buurhuis enzovoort.
 • Familiale verzekering:
  dekt de schade die veroorzaakt wordt door uw gezinsleden en huisdieren. Enkel niet-contractuele aansprakelijkheden worden daardoor gedekt. Schade die veroorzaakt wordt tijdens de uitvoering van een contract valt daarbuiten. Hebt u bijvoorbeeld huispersoneel in dienst - ook al is het in het zwart - dan is uw aansprakelijkheid tegenover dat personeel niet gedekt.
 • Verzekering BA-auto:
  dekt uw aansprakelijkheid als automobolist. Veroorzaakt u met uw wagen schade aan een derde, dan wordt die schade vergoed door uw BA-autopolis. Uw eigen schade wordt door deze verzekering niet gedekt.
 • Verzekering tegen beroepsaansprakelijkheid:
  voor sommige beroepen is zo'n verzekering verplicht (bijvoorbeeld artsen, vastgoedmakelaars, accountants...). Die verzekering dekt de schadeclaims vanwege klanten of patiënten in verband met beroepsfouten.
 • Verzekering voor huispersoneel:
  met die verzekering bent u gedekt voor uw aansprakelijkheid tegenover uw huispersoneel. Breekt uw poetsvrouw bijvoorbeeld haar been of valt uw babysit van de trap, dan vergoedt de verzekering de schade. De dekking geldt ook tegenover personeel dat 'in het zwart' werkt. Bij een eventueel schadegeval worden de sociale zekerheid en de fiscus niet op de hoogte gebracht.
 • Verzekering tegen alle bouwplaatsrisico's:
  gaat u bouwen of verbouwen, dan wordt uw mogelijke aansprakelijkheid als bouwheer afgeschermd door die verzekering. Die verzekering sluit u het best af in samenwerking met alle bouwpartners, zoals de architect en aannemer. In dat geval is bij een schadegeval de discussie overbodig over wie al dan niet verantwoordelijk is voor de schade. Mogelijke risico's die door die polis worden gedekt zijn schade aan toevallige voorbijgangers of buren, veroorzaakt door loszittende materialen, defecte machines enzovoort... Als uw aannemer en architect voldoende verzekerd zijn, hoeft u de verzekering niet meer zelf af te sluiten. Andersom kan u een korting op de bouwprijs bedingen wanneer u zelf die verzekering afsluit in plaats van de aannemer en de architect.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud