Inflatie: het officiële bedrog. Hoe wapent u zich daartegen?

Enkele jaren geleden is een merkwaardig jubileum ongemerkt aan ons voorbijgegaan: 3.000 jaar inflatie.

Ononderbroken hebben koningen, hertogen en andere regeerders die geld in omloop brachten, hun volk bedrogen. Want inflatie is in feite bedrog. Bedrog over onze rijkdom. Komt er meer geld in omloop - zonder dat de hoeveelheid goederen en diensten in dezelfde mate toeneemt - dan wordt een land immers niet écht rijker. En voor het overtollige geld is er dan maar één uitlaatklep, namelijk inflatie of stijgende prijzen.
De enige 'minister van economische zaken' die ooit een perfect middel tegen inflatie vond, was de eenvoudige Jozef uit het Oude Testament. Hij is bekend door het verhaal van de vette en de magere jaren. Na de vette jaren met veel graan, kwamen de magere met geringe oogsten. Aanvankelijk bezaten de mensen tijdens de magere jaren nog veel geld, terwijl het graanaanbod klein was. En de prijzen gingen omhoog. Jozef had de farao evenwel aangeraden om in de vette jaren voldoende reserves op te slaan. Toen de magere jaren kwamen, werden de reserveschuren geopend, waardoor het graanaanbod de vraag zonder moeite kon dekken. En zo werd inflatie voorkomen.
In de huidige wereldeconomie - met haar internationale geld- en goederenstromen - is het niet meer zo eenvoudig om het geld- en goederenaanbod op elkaar af te stemmen dan ten tijde van de farao's. En bovendien zetten sommige leiders ook wel eens bewust de geldkraan open om begrotingsproblemen op te lossen. Van inflatie zullen we dus wel nooit verlost geraken. Dus rest er ons maar één oplossing: wapen u tegen dit officiële bedrog!

  • Voorbeeld 1
    Een jong gepensioneerde belegger beschikt over 150.000 euro. Zijn rente wil hij gebruiken als aanvullend inkomen, maar de koopkracht van zijn kapitaal wil hij onaangetast laten. Het verwachte gemiddelde rendement van zijn belegging voor de komende jaren 4,50 procent, de inflatie bedraagt 2 procent. Neemt onze belegger elk jaar slechts een rente van 2,50 procent op om van te leven, dan doet het overige zijn kapitaal aangroeien en houdt het gelijke tred met de inflatie. Over twintig jaar is zijn kapitaal dan aangegroeid tot +/- 223.000 euro (of 150.000 euro vermenigvuldigd met 1,02 tot de 20ste macht). Het jaarlijkse rente-inkomen dat hij kan opgebruiken bedraagt dan 3.750 euro (of 312,5 euro per maand); of 2,5 procent van 150.000 euro.
  • Voorbeeld 2
    Een vooruitziende zelfstandige dertiger wil tegen zijn pensioen een kapitaal opbouwen dat dezelfde koopkracht heeft als 150.000 euro vandaag. Hij kan daarvoor nog 30 jaar sparen. Spaart hij elk jaar een bedrag van 3.200 euro (of +/- 265 euro per maand) en behaalt hij een reëel rendement van 3 procent, dan komt hij over 30 jaar aan een reëel eindkapitaal van +/- 152.000 euro. Bij een gemiddelde inflatie van 2 procent, betekent dat dat hij een werkelijk rendement moet behalen van 5 procent. Zijn werkelijke eindkapitaal - in échte euro's - zal dan over 30 jaar uitkomen op +/- 212.000 euro, maar in termen van koopkracht komt dat bedrag slechts overeen met pakweg 150.000 euro vandaag.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud