Test uw financiële fitness: Welke risico's loopt u en hoe kan u zich daartegen verzekeren?

U kan dan wel zorgvuldig en deskundig sparen voor uw oude dag, in een mensenleven kan niet alles worden gepland. Wordt u ernstig ziek of krijgt u af te rekenen met arbeidsongeschiktheid, dan kan dat verstrekkende financiële gevolgen hebben voor u. Gelukkig bestaan er enkele interessante verzekeringen die de financiële schade in geval van rampspoed aanzienlijk kunnen beperken.

1. Wat als u arbeidsongeschikt wordt?
Voor werknemers die arbeidsongeschikt worden als gevolg van een arbeidsongeval is de regeling zeer behoorlijk. Maar wordt u als werknemer arbeidsongeschikt door een ongeval op reis, een slepende ziekte, of door een andere oorzaak in uw privé-leven, dan is het systeem heel wat minder genereus. En voor zelfstandigen is de regeling nog beperkter.
Volstaan uw financiële reserves niet om te kunnen leven met dit risico? Dan kan u zich daartegen aanvullend laten verzekeren door een privé-verzekeraar. Controleer wel eerst of uw werkgever dat nog niet in uw plaats heeft gedaan. Steeds meer groepsverzekeringen dekken immers ook dit risico. En zorg er ook voor dat u geen te groot kapitaal verzekert. Een handige vuistregel is de volgende: vermenigvuldig het extra inkomen dat u elk jaar nodig hebt als u arbeidsongeschikt wordt (ook wel eens rente genoemd) met 20, en u kent het te verzekeren kapitaal. Bij een rendement van vijf procent bent u met dat kapitaal levenslang zeker van de gekozen aanvullende rente.

2. Kan u de kosten van een ernstige ziekte dragen?
Bij een ernstige ziekte kunnen de kosten die niet worden gedekt door het ziekenfonds aardig oplopen. Met een hospitalisatieverzekering dijkt u de meeste risico's in. Soms is een hospitalisatieverzekering gekoppeld aan een groepsverzekering van de werkgever. Privé kan u zo'n verzekering afsluiten bij een verzekeringsmaatschappij of via het ziekenfonds. De ziekenfondsformules zijn het goedkoopst. Kiest u voor het ziekenfonds, dan gaat uw premie wel met leeftijdssprongen omhoog naarmate u ouder wordt, terwijl de premies bij de meeste private verzekeraars vastliggen tot het einde (behoudens indexaties en algemene prijsaanpassingen). Ook het uitkeringsbeleid is bij de ziekenfondsen iets minder uitgebreid. Zorg er wél voor dat u voor uw hospitalisatieverzekering tijdig onder de pannen bent. Want wacht u te lang, dan vindt u er wellicht helemaal geen meer. Bent u gedekt via de groepsverzekering van uw werkgever, kijk dan na of u bij uw pensionering de polis individueel kan voortzetten.

3. Is uw oude dag financieel verzekerd?
Vooral zelfstandigen en hogere kader- en directieleden zien hun inkomen na hun pensionering sterk terugvallen. De eerste oudedagsvoorziening voor elk gezin is een eigen huis. Niet alleen levert de afbetaling daarvan een fiscaal voordeel op, maar bovendien geeft een eigen woning woonzekerheid tegen een vaste prijs. Kiest u daarentegen voor huren, dan wordt de huur jaarlijks geïndexeerd. Tijdens uw oude dag wordt woonzekerheid nog belangrijker en valt bovendien de afbetalingslast weg, zodat u ook meer financiële armslag krijgt. Ten slotte vertegenwoordigt de woning ook een kapitaal dat u kan verzilveren wanneer u liquide middelen nodig hebt en bereid bent om 'kleiner' te gaan wonen.
Andere mogelijkheden om een kapitaal op te bouwen zijn: 1. pensioensparen (met fiscaal voordeel); 2. een individuele levensverzekering (met fiscaal voordeel zodra uw huis is afbetaald) en 3. een spaarplan zonder financieel voordeel. Laat een bank of financiële planner voor u berekenen welke spaarinspanning vereist is om het gewenste kapitaal op te bouwen.

4. Bent u gedekt tegen de gevolgen van overlijden?
Zowel de nabestaanden van werknemers als van zelfstandigen hebben wettelijk recht op een financiële tegemoetkoming wanneer een inkomen wegvalt door overlijden. Enerzijds heeft de langstlevende huwelijkspartner recht op een overlevingspensioen en anderzijds wordt het gewone kindergeld omgezet in wezengeld, dat altijd gevoelig hoger ligt. De exacte bedragen van de uitkeringen zijn afhankelijk van de gezinssituatie en het sociaal statuut van de overledene. Voor zelfstandigen liggen de bedragen lager dan voor werknemers.
Naast dit wettelijk systeem kan privé-initiatief voor een aanvulling zorgen. Opnieuw kan de groepsverzekering van uw werkgever hier soelaas bieden. Verder kan u ook op eigen initiatief een levensverzekering afsluiten om uw nabestaanden een overlijdenskapitaal te garanderen.

5. Hebt u een liquide reserve?
Hoe beter u bent verzekerd, hoe kleiner uw financiële reserve moet zijn. Maar over een beperkte reserve zou toch iedereen moeten beschikken. Al was het maar om de kosten van een tegenslag te kunnen dragen tot de verzekeraar u uitbetaalt. En verder heeft iedereen wel eens onverwachte uitgaven. Een vuistregel waar vermogensbeheerders mee werken stelt dat u voldoende hebt aan een liquide reserve van ongeveer zes maanden netto-inkomen. Voor de grote inkomens volstaat drie à vier maanden inkomen. Het overige geld mag u op langere termijn beleggen, bijvoorbeeld voor uw oude dag of om aankopen te financieren die u later nog plant.

Frida Deceunynck

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud