'Aandelen zullen volgend jaar beter presteren dan obligaties'

Volgens Frank Lierman, hoofdeconoom van Dexia Bank, vormen bedrijfsobligaties een mooie aanvulling op de aandelenposities, maar moet je steeds rekening houden met het debiteurenrisico en bijgevolg goed je huiswerk maken.

(tijd)

De recente dollardaling weegt niet op de koersen van de Amerikaanse obligaties, integendeel. Zijn ze volgens u koopwaardig?

Frank Lierman :'Het terreinverlies door de dollar is een gevolg van het anticiperen op een versnelde vernauwing van het renteverschil tussen de VS en de eurozone. De Amerikaanse basisrente zou kunnen dalen, en die van de eurozone zou verder kunnen stijgen. De dollardaling verloopt echter veel te snel, omdat het beeld van de economie in de VS helemaal niet zo slecht is. De Fed zal de basisrente waarschijnlijk langer ongewijzigd laten. Bovendien is een te sterke euro geen geschenk voor de Europese export. De ECB zal dan ook twee keer nadenken vooraleer haar basisrente volgend jaar verder te verhogen.'

'De Amerikaanse obligaties lijden niet onder dat alles. Dat komt door de Aziatische en vooral Chinese aankopen van deze bonds: hier speelt het wisselkoersrisico totnogtoe niet, wegens de muntkoppeling. En het renteverschil is nog zeer aantrekkelijk. Maar voor een Europese belegger is dat veel minder het geval: het renteverschil is ontoereikend ten opzichte van het wisselrisico. Tenzij men ervan overtuigd is dat de euro niet verder zal verstevigen.'

Bedrijfsobligaties leverden de afgelopen jaren veel hogere rendementen op dan staatspapier. Het aantal wanbetalingen is bovendien miniem.

Frank Lierman : 'Dat is uitzonderlijk, en vooral te danken aan de veel gezondere financiële toestand van heel wat concerns na hun herstructureringen in 2001 en 2002. De continue winstverbeteringen vormen een vruchtbare voedingsbodem voor mooie koersstijgingen bij de bedrijfsobligaties. En de beleggers krijgen een hoger rendement dan op staatsleningen.'

'Bedrijfsobligaties vormen een mooie aanvulling op de aandelenposities. Maar het debiteurenrisico speelt mee. Beleggers moeten hun huiswerk goed maken, vooraleer ze zulke obligaties kopen. Denk maar aan de problemen met papier van Ford en GM. Het is trouwens onrealistisch te denken dat de bedrijfsobligaties superieur blijven presteren: de economie verzwakt en de kwetsbaarheid van de bedrijven neemt toch wel toe.'

De beurzen kampen met winstnemingen, maar houden al bij al goed stand. Wat staat er te gebeuren?

Frank Lierman : 'De aarzeling is niet zo verwonderlijk, na de forse opmars sinds midden juni. De verleiding om nog wat winst binnen te halen - en zo het jaar in schoonheid te eindigen - is groot. Die rustpauze is welkom. Ik behoud alvast mijn vertrouwen in de aandelenbeurzen op basis van het economische scenario, de blijvende winstgevendheid van de bedrijven en de zeer lage langetermijnrentevoeten. En hopelijk blijven we gespaard van serieuze geopolitieke schokgolven.'

'Aandelen zullen beter blijven presteren dan obligaties. Of 2007 even goed, beter of slechter wordt dan 2006 is onmogelijk te voorspellen. Een positieve return tussen 5 en 10 procent is zeker een realistisch objectief voor volgend jaar.'

RVE

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud