Aanvullend pensioen moet vooral als rente worden uitgekeerd

(tijd) - Bruno Tobback (sp.a), de federale minister van Pensioenen, wil dat een werknemer zijn aanvullend pensioen deels in rente en deels in kapitaal kan ontvangen. Dat schrijft De Tijd. Hij wil die derde uitbetalingsmogelijkheid creëren naast de bestaande eenmalige uitkering in kapitaal of de periodieke rente-uitbetalingen. Tobback ontkende dat hij de uitbetaling in kapitaal wil schrappen. De sociale partners stelden daar hun veto tegen.

Tobback hoopt dat enkele sectoren het komende sociaal overleg aangrijpen om hun werknemers een tweede pensioenpijler te bieden. Hij wil de bekendheid van de twee jaar oude wet op de aanvullende pensioenen vergroten. In het licht daarvan promoot hij de uitbetaling van het aanvullend pensioen in rente. De werknemer krijgt dan tot zijn overlijden maandelijks of jaarlijks een bedrag uitbetaald bovenop zijn wettelijk pensioen. Bij vroegtijdig overlijden wordt het resterend kapitaal terug in het pensioenfonds gestort om de rente-uitkeringen te financieren van collega's die langer leven. De woordvoerster van de minister wees erop dat het mogelijk blijft een deel van het kapitaal voor de nabestaanden voor te behouden.

Tobback noemt de periodieke uitkering een 'betere verzekering voor de oude dag' dan een uitbetaling van het aanvullend pensioen in kapitaal. De werknemer krijgt dan op zijn 65ste verjaardag het volledige kapitaal uitbetaald. Dat kapitaal is gebaseerd op een levensverwachting van 75 jaar. Vandaag kiest ruim 80 procent van de werknemers voor een uitbetaling van zijn aanvullend pensioen in kapitaal. Tobback hoopt de interesse voor een uitbetaling in rente aan te wakkeren, maar hij ontkende dat hij de mogelijkheid van een kapitaaluitbetaling wil schrappen. Dat werd gesuggereerd in het interview met De Morgen. 'De keuzevrijheid blijft bestaan. De minister wilde enkel de voordelen van een rente-uitbetaling in de verf zetten. Hij wil vermijden dat de mensen gekke dingen met hun centen doen', zegt zijn woordvoerster.

Ze gaf nog mee dat Tobback werkt aan een derde mogelijkheid, een mengvorm tussen rente- en kapitaaluitbetaling. De werknemer zou dan een deel van zijn aanvullend pensioen als kapitaal, het andere deel periodiek uitbetaald krijgen.

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud