<b>GBL</b> (uit: De Belegger)

De onderwaardering van GBL tegenover haar intrinsieke waarde is de jongste weken weer opgelopen tot boven 20%. Dit is in lijn met het gemiddelde van de jongste vijf jaar, maar meer dan enkele weken geleden.

Net als bij GIMV - zie De Belegger van vorige week - heeft ook GBL een aanzienlijke cashpositie. Hierbij gaan we ervan uit dat de princiepsovereenkomst tussen Bertelsmann en GBL van eind mei uitvoering krijgt. Beide partijen kwamen overeen dat GBL haar 25,1%-belang in de mediagroep zal verkopen aan Bertelsmann tegen 4,5 mrd. euro of 30,6 euro p.a. GBL. Hierdoor vertegenwoordigt de cashpositie ruim 25% van de intrinsieke waarde van de holding. Gezien de recente terugval van de beurzen is dat geen slechte zaak. Frère kan rustig uitkijken naar nieuwe opportuniteiten. Mogelijk zal een deel van de cash gebruikt worden om de positie in de cementgroep Lafarge te verhogen. Mogelijk aast de holding ook op de Belgische kroonjuwelen van Suez, zoals bepaalde activa van Electrabel. Het is een publiek geheim dat Albert Frère niet echt gelukkig is met de fusieruilverhouding (1 tegen 1) met Gaz de France. De belangrijkste participatie blijft echter Total, dat goed is voor ruim 30% van de intrinsieke waarde. In de oliesector draagt de Franse-Belgische reus alvast onze voorkeur weg.

Advies: We staan niet afkerig tegenover een belegging in de Frère-holding. Te meer daar de track- record helemaal niet slecht is, getuige de bijhorende tabel waarin de prestatie van de holding wordt vergeleken met de Bel20, de DJ Eurostoxx 50 en een index van Europese aandelenfondsen. De huidige onderwaardering van meer dan 20% biedt ons inziens dan ook een interessante koopgelegenheid. Om de transparantie te verhogen maakt GBL trouwens elke week de intrinsieke waarde bekend op haar website. We verhogen ons advies van 'houden' naar 'kopen'.

uit: De Belegger van 27 juni 2006.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud