Banken en verzekeraars moeten alle kosten vermelden

Banken en verzekeraars lichten vanaf 1 januari hun klanten via informatiefiches in over levensverzekerings- producten van het type tak21 en tak23. Die fiches moeten het rendement, de kosten en de mogelijke risico's vermelden.

Minister van Consumentenzaken Freya Van den Bossche: Foto Belga

(tijd/belga) - Dat moet klanten toelaten beleggings- of verzekeringsproducten te vergelijken. De fiches maken deel uit van een gedragscode die de sector heeft opgesteld. De reclame voor financiële producten is vaak misleidend. Tot die conclusie kwam Van den Bossche in april op basis van een studie. De Commissie voor het Bank, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) en de federale overheidsdienst Economie bekeken spaarboekjes, tak21-producten (levensverzekeringen met een gewaarborgd rendement) en tak23-producten (levensverzekeringen waarvan het rendement afhangt van een beleggingsfonds).

Uit het onderzoek bleek dat de grootste problemen zich voordoen bij de reclame voor tak23-producten. Vaak zijn de instap- of uitstapkosten niet vermeld, wekt het vermelde rendement de verkeerde verwachtingen of is het niet duidelijk over wel financieel product het gaat. In de reclame voor tak21-producten worden de voorwaarden vaak niet vermeld om een bepaald rendement te bekomen. De publiciteit voor spaarboekjes is niet misleidend, bleek uit het onderzoek, maar er is wel een gebrek aan transparantie. Zo bestaan er grote verschillen in de berekening van de premies.

Naar aanleiding van de studie gaf minister Van den Bossche de banken en verzekeraars enkele maanden tijd om een gedragscode op te stellen. Gisteren stelde Van den Bossche die code voor in aanwezigheid van de sector.

Voorwaarden

De codes moeten ervoor zorgen dat klanten vanaf 1 januari volgend jaar correcte, volledige en vergelijkende info krijgen. Wie een spaarboekje wil openen of een levensverzekeringsproduct wil kopen, moet een standaardfiche krijgen die vergelijkingen met andere producten mogelijk maakt. Een reclameboodschap moet de informatiefiche bevatten of ernaar verwijzen.

Wordt in reclame voor tak21-producten verwezen naar een bepaalde garantie in de toekomst, dan moeten de voorwaarden steeds vermeld worden om die garantie te krijgen. In reclame voor tak23-producten moet worden aangegeven wat het rendement in het verleden was over 1, 3, 5 en 10 jaar. Dat moet voorkomen dat de rendementen van een product rooskleuriger worden voorgesteld.

Ook alle kosten moeten in de informatiefiche duidelijk naar voren komen, zoals instap-, uitstap-, transactie- en beheerskosten. Vaak worden de transactiekosten vandaag niet vermeld.

INTERNE CONTROLE

Elke verzekeraar en elke bank moet een zogenaamde compliance officer aanwijzen. Die moet controleren of de reclamecampagnes in overeenstemming zijn met de gedragscode. Voor een nieuw product wordt gelanceerd, is dus sprake van een interne controle.

Als een consument, een financiële tussenpersoon, een bank of een verzekeraar vindt dat een bepaalde reclame de gedragscode niet respecteert, kan die een klacht indienen bij de Ombudsdienst Verzekeringen.

Voorts kan ook de federale overheidsdienst Economie optreden als de gedragscode niet wordt nageleefd. In eerste instantie via een waarschuwing, in tweede instantie via boetes. Het is de bedoeling dat de CBFA en de federale overheidsdienst de toepassing van de gedragscodes na een jaar evalueren.

Snellere evaluatie

Test-Aankoop dringt aan op een snellere evaluatie van de toepassing van de code, na zes maanden. De verbruikersorganisatie had ook liever een wettelijke regeling gezien in plaats van een code. Ze is niet gewonnen voor gedragscodes. Die zijn 'weinig afdwingbaar, nauwelijks controleerbaar en te vrijblijvend', zegt woordvoerder Ivo Mechels.

Hij verwijst naar de Europese gedragscode voor hypothecair krediet, die volgens hem niet wordt nageleefd. Test-Aankoop had liever gezien dat voor de reclame over financiële producten een koninklijk besluit werd opgemaakt.

Hoe kan de de federale overheidsdienst Economie - die de toepassing moet controleren - garanderen dat alle Belgische en buitenlandse ondernemingen de code zullen naleven', vraagt Mechels zich af.

PBL

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud