Banken moeten privé-gegevens opvragen van klanten

(tijd) - Het nieuwe Koninklijke Besluit waarmee de financiële toezichthouder CBFA de strijd tegen witwastransacties en tegen financiering van het terrorisme gevoelig opvoert, heeft gevolgen voor alle bankcliënten. Alle cliënten moeten hun beroep meedelen aan hun bankier, alsook informatie met betrekking tot de herkomst van hun vermogen, schrijft De Tijd.

Het KB verscheen maandag in het Staatsblad. De komende dagen stuurt de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen een circulaire naar alle financiële instellingen met verdere preciseringen.

Om hun klanten beter te kunnen identificeren, vroegen de banken de afgelopen maanden aan hun cliënteel een kopie van hun identiteitskaart in te leveren. De maatregel paste in een betere bestrijding van witwaspraktijken.

Het KB dat maandag verscheen in het Belgisch Staatsblad verplicht de financiële instellingen nog veel meer informatie te vergaren bij hun klanten. De bank moet het beroep vragen van de klant en alle informatie die kan helpen om de herkomst van het vermogen van de klant te achterhalen. 'Dat kunnen vragen zijn over de samenstelling van de familie als het vermogen geparkeerd staat in een familievennootschap', geeft de CBFA een voorbeeld.

'Maar het mag enkel om inlichtingen gaan die rechtstreeks te maken kunnen hebben met het vermogen. Of iemand gehuwd is of niet, tot welke sekse en religie hij behoort, zijn vragen die de financiële instelling in principe niet moet stellen', weerlegt de toezichthouder de kritiek dat de nieuwe informatiebepalingen de privacy van de cliënt schenden.

Opmerkelijk is dat het KB specifieke maatregelen voorziet voor alle Belgen en buitenlanders die een of andere politieke activiteit uitoefenen. De banken zijn verplicht de financiële transacties van al deze personen veel beter te controleren.

De Belgische Vereniging van Banken (BvB) wijst erop dat verschillende banken al bezig zijn vragenlijsten op te stellen om tegemoet te komen aan de strenge bepalingen van het KB. Hoewel het KB binnen tien dagen in werking treedt, krijgen de banken een redelijke termijn om de maatregelen in praktijk om te zetten, zegt de CBFA.

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud